fbpx Lucyna Kopciewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lucyna Kopciewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Lucyna Kopciewicz

Na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Lucyna Kopciewicz

uzyskała w dniu 11 czerwca 2015 roku tytuł naukowy

profesora nauk społecznych


Gdańsk, 15 czerwca 2015 r.