Beata Pastwa-Wojciechowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Pastwa-Wojciechowska

Na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Beata Pastwa-Wojciechowska

uzyskała w dniu 02 kwietnia 2015 roku tytuł naukowy

profesora nauk społecznych


Gdańsk, 10 kwietnia 2015 r.