fbpx Michał Piotr Obuchowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Piotr Obuchowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Piotr Obuchowski

Na wniosek Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

dr hab.

Michał Piotr Obuchowski

uzyskał w dniu 19 grudnia 2014 roku tytuł naukowy

profesora nauk biologicznych


Gdańsk, 19 grudnia 2014 r.