Andrzej Piotr Kowalski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Piotr Kowalski

Na wniosek Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

Andrzej Piotr Kowalski

uzyskał w dniu 17 lipca 2015 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych


Gdańsk, 21 lipca 2015 r.