Piotr Andrzej Wróbel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Andrzej Wróbel

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2015 roku

dr nauk ekonomicznych

Piotr Andrzej Wróbel

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Komunikacja elektroniczna: zagrożenia i ich skutki dla orgnizacji”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab.Tomasz Goban-Klas, prof. dr hab.Kazimierz Perechuda, prof. dr hab.Bernard F. Kubiak

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab.Maria Romanowska

Dyplom nr 809.


Gdańsk, 30 czerwca 2015 r.