Grzegorz Piwnicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Piwnicki

Na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Grzegorz Piwnicki

uzyskał w dniu 28 lipca 2015 roku tytuł naukowy

profesora nauk społecznych


Gdańsk, 29 lipca 2015 r.