fbpx Mariola Elżbieta Bidzan | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mariola Elżbieta Bidzan | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mariola Elżbieta Bidzan

Na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Mariola Elżbieta Bidzan

uzyskała w dniu 16 czerwca 2015 roku tytuł naukowy

profesora nauk społecznych


Gdańsk, 22 czerwca 2015 r.