OTWARCIE NOWEGO BUDYNKU WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO - NOWOCZESNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, SZANSA DLA POMORZA | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego
80-952 Gdańsk-Oliwa
ul. Bażyńskiego 1a, p. 306
tel. (+58) 523 25 84 lub wew 25 84
e-mail: prasa@ug.edu.pl
http://ug.edu.pl/pl/info_dla_med
Gdańsk, 27.05.2013 r.

INFORMACJA PRASOWA

Infrastruktura i Środowisko Uniwersytet Gdański Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Nowoczesny budynek Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ze specjalistycznymi laboratoriami, pracowniami, salami wykładowymi, aulami oraz centrum doskonałości został wybudowany na terenie największego kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. Uroczyste otwarcie budynku z udziałem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej odbyło się 27 maja 2013 roku.

Nowa infrastruktura Wydziału Chemii powstała w ramach projektu Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 235 578 820,01 zł (oba wydziały). Koszt budowy nowej siedziby Wydziału Chemii wraz z wyposażeniem wyniósł około 136 mln zł, a koszt Wydziału Biologii – ponad 98 mln zł. Jest to jedna z największych inwestycji w Polsce w zakresie szkolnictwa wyższego realizowana w ramach tego Programu.

 

Uroczystość otwarcia nowego gmachu Wydziału Chemii UG rozpoczęła się od odsłonięcia umieszczonej przed wejściem do budynku tablicy, poświęconej ojcom założycielom Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Profesorom: Tadeuszowi Jasińskiemu, Gotfrydowi Kupryszewskiemu, Edmundowi Kwiatkowskiemu, Bogdanowi Liberkowi, Januszowi Sokołowskiemu, Jerzemu Szychlińskiemu.

 

- Dzisiejszy dzień to spełnienie marzeń pokoleń chemików, marzeń zapoczątkowanych przez profesorów: Janusza Sokołowskiego, Gotfryda Kupryszewskiego i Jerzego Szychlińskiego. Głęboko wierzę, że są dzisiaj z nami, że razem z nami cieszą się tym wydarzeniem. Przecież to Oni w tamtych trudnych, jak się często mówi - słusznie minionych czasach, zaszczepili w nas postawy i idee, które owocują rozwojem Wydziału Chemii – podkreślił w czasie uroczystości prof. Bernard Lammek, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Rektor uczelni podziękował również wszystkim, którzy wspierali i nadal wspierają Uniwersytet Gdański w staraniach o nowe inwestycje, które umożliwiają dynamiczny rozwój uczelni – badania naukowe i powoływanie nowych kierunków.

 

Warto podkreślić, że w tym roku Uniwersytet Gdański otworzył aż osiem nowych kierunków, podyktowanych potrzebami rynku pracy (są to bezpieczeństwo narodowe, etnofilologia kaszubska, iberystyka, kryminologia, pedagogika wczesnej edukacji, podatki i doradztwo podatkowe, sinologia, zarządzanie instytucjami artystycznymi), a na Wydziale Chemii UG będzie można studiować tzw. kierunki zamawiane. W ramach projektu „Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii i ochrony środowiska” w latach 2012-2015 na Wydziale Chemii będą realizowane studia z zakresu chemii i ochrony środowiska – jako kierunki zamawiane. 1000-złotowe stypendia dla najlepszych, kursy wyrównawcze, staże zagraniczne i krajowe, wizyty studyjne w firmach branżowych oraz szkoły letnie - to tylko część tej oferty dla studentów Wydziału Chemii UG (projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka pogratulowała społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, zwłaszcza Wydziałowi Chemii UG tak wspaniałego, nowoczesnego budynku, który stwarza nowe szanse na rozwój dydaktyczno-naukowy. – Dzięki takim inwestycjom i całemu nowoczesnemu kampusowi, Uniwersytet Gdański staje się konkurencyjny wobec uczelni wyższych w Europie i świecie – podsumowała minister Kudrycka.

 

Dziekan Wydziału Chemii, prof. Piotr Stepnowski podkreślił naukowe osiągnięcia Wydziału, który należy do wiodących jednostek naukowo-dydaktycznych w Polsce i Europie: – Ten budynek jest dla nas zobowiązaniem, na naszym wydziale wciąż obowiązywać będzie motto, które widnieje na dawnym budynku: Candide et sincere (szczerze i rzetelnie).

 

W uroczystości udział wziął również Paweł Orłowski, Wiceminister Rozwoju Regionalnego, absolwent naszej uczelni, oraz zaproszeni goście – przedstawiciele pomorskich władz wojewódzkich i samorządowych, rektorzy szkół wyższych, przedstawiciele instytucji naukowych, kultury, biznesu i mediów

 

Zaproszeni goście po raz pierwszy mogli zobaczyć i zwiedzić nowy budynek.

 

Kompleks obiektów wchodzących w skład nowej siedziby Wydziału Chemii, to zintegrowany zespół budynków o przeznaczeniu dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz warsztatowo-magazynowym. Całkowita powierzchnia nowej siedziby wynosi 28 572 m², na którą składają się nowoczesne laboratoria naukowo-badawcze oraz dydaktyczne, sale seminaryjno-wykładowe oraz zespoły audytoriów. Nowoczesna infrastruktura zespołu audytoryjnego pozwala na organizację wielosesyjnych konferencji. W niedalekiej przyszłości uruchomiona zostanie hala technologiczna, w której można będzie prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej i środowiskowej. Istotnym elementem inwestycji jest przestrzeń dla ogólnouczelnianych pracowni pomiarów fizykochemicznych, możliwych dzięki zgromadzeniu nowoczesnej aparatury badawczej.

 

Projekt nowego budynku Wydziału Chemii został wykonany przez biuro projektowe Warsztat Architektury Pracownia Autorska Krzysztof Kozłowski z Sopotu a wykonawcą obiektu, wybranym w przetargu nieograniczonym, zostało konsorcjum firm: ALPINE BAU Deutschland AG, ALPINE BAU GmbH i ALPINE Construction Polska sp. z o.o.

 

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego to jeden z najlepszych wydziałów w Polsce – lokuje się w ścisłej czołówce rankingu jednostek ocenianych przez MNiSW. Obecnie na Wydziale Chemii na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckichstudiuje 1046 studentów oraz doktorantów i pracuje 149 pracowników. Wydział kształci na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach chemia, ochrona środowiska oraz agrochemia. Wydział z doświadczoną kadrą stawia przede wszystkim na innowacyjność i nowoczesność, by kształcenie studentów odbywało się w powiązaniu z zawodową praktyką, a zajęcia laboratoryjne przedstawiały praktyczne zastosowania wykorzystywane między innymi w przemyśle i medycynie.

 

Nowa infrastruktura Wydziału Chemii pozwoli zapewnićabsolwentom nabycie kompetencji w zakresie ICT, języków obcych ikwalifikacji zawodowych, a także prowadzić badania na poziomie odpowiadającym światowym standardom. Wydział Chemii UG już dziś kształci wysokiej klasy specjalistów, a nowoczesne warunki studiowania i pracy dla naukowców z pewnością w przyszłości wpłyną na rozwój kadr dla administracji i gospodarki Pomorza oraz całego Regionu Morza Bałtyckiego.

 

Uroczyste otwarcie nowego gmachu Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się 1 października 2013 roku w czasie inauguracji roku akademickiego 2012/2013. Studenci oraz pracownicy uczelni korzystają już z tego nowoczesnego obiektu o powierzchni ponad 23.000 m² z aulami, salami wykładowymi i salami do ćwiczeń w pełni wyposażonymi w multimedia oraz z laboratoriów i pracowni, pozwalających na prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych na miarę XXI wieku.

 

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Szczegółowe informacje o nowym budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Nowy gmach Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa laboratoryjnego, spełniając w swej funkcji najwyższe standardy światowe w tym zakresie. Całość podzielona jest na 3 zasadnicze strefy funkcjonalne:

- strefa ogólnodostępna z częściami: dydaktyczną, laboratoriów specjalistycznych, biurową i socjalną,

- strefa zamknięta z częściami: laboratoria ogólnowydziałowe, laboratoria ogólnowydziałowe specjalnego przeznaczenia, laboratoria naukowo – badawcze,

- strefa magazynowo – warsztatowa.

Laboratoria naukowe w strefie zamkniętej składają się na moduły (4 laboratoria + 4 pomieszczenia biurowe), odpowiadające zapotrzebowaniu podstawowego zespołu badawczego (1 pracownik samodzielny, 2 adiunktów, 1 pracownik naukowo-techniczny, 2 – 4 doktorantów).

Zespół audytoriów (łącznie ok. 610 m2) składa się z pięciu sal, czterech na 98 osób każda i jednej na 234 osoby, w której istnieje możliwość wykonywania pokazów chemicznych. Zespół posiada własną otwartą klatkę schodową, korzysta z zaplecza szatniowego i sanitarnego holu wydziału.

W budynku znajduje się również 11 sal seminaryjno-wykładowych, 5 sal seminaryjnych specjalistycznych, 3 sale magisterskie, 4 pokoje do pracy cichej, 2 sale konferencyjne, 11 pracowni specjalistycznych oraz 15 laboratoriów i pomieszczeń komputerowych. Łączna powierzchnia ww. pomieszczeń dydaktycznych wynosi 2486 m2. Każda z sal wyposażona jest w projektor multimedialny, a duże audytoria dodatkowo w nagłośnienie.

W budynku znajduje się 188 laboratoriów chemicznych o łącznej powierzchni 5564 m2.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.