Świadczenie usług w zakresie sprzedaży biletów kolejowych „PKP Intercity S.A.” krajowych i zagranicznych dla JO UG | Serwis główny UG

Świadczenie usług w zakresie sprzedaży biletów kolejowych „PKP Intercity S.A.” krajowych i zagranicznych dla JO UG

KOMUNIKAT
 
Dział Zamówień Publicznych informuje, że w wyniku postępowania w trybie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy Pzp. została zawarta umowa na Świadczenie usług w zakresie sprzedaży biletów kolejowych krajowych i zagranicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Zakupu biletów kolejowych przez JO UG można będzie dokonywać bezpośrednio w kasach "PKP Intercity S.A." (zgodnie z wykazem kas biletowych, stanowiącym zał. nr 1 do umowy) lub za pośrednictwem internetu w systemie e-IC.
 
Faktury za usługi PKP należy opracowywać:
 
Zamówienie publiczne nr A120-211-69/13/SS udzielone
na podstawie art. 67 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy Pzp
zarejestrowane w Dziale Zamówień Publicznych
……………………………………………………..
(data i podpis osoby dokonującej zamówienia)
 
Załączniki
ZałącznikWielkość
PDF icon umowa_pkp.pdf2.4 MB