Informacja Działu Zamówień Publicznych UG o podpisaniu umowy na sukcesywną dostawę komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla JO UG. | Serwis główny UG

Informacja Działu Zamówień Publicznych UG o podpisaniu umowy na sukcesywną dostawę komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla JO UG.

Informacja Działu Zamówień Publicznych UG o podpisaniu umowy na sukcesywną dostawę komputerów przenośnych wraz z akcesoriami dla JO UG.

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne nr A120-211-145/16/MB na sukcesywną dostawę komputerów przenośnych wraz z akcesoriami, została zawarta umowa z firmą:

Axel Computer Sp. z o.o. 80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 5.

Zamówienia z poszczególnych Jednostek Organizacyjnych realizowane będą za pośrednictwem systemu wewnętrznej dystrybucji- sklepu internetowego UG.

Sprzęt dostępny jest w kategorii :  Laptopy 2016/2017 biznesowe

W sprawie bezpośredniej realizacji umowy przedstawicielem po stronie Wykonawcy jest:

Kamil Sarnecki tel. 58 340 7874, fax 58 340 7852, e-mail axel@axel.com.pl,

Jarosław Lewicki tel. 58 340 7863, e-mail axel@axel.com.pl

 

Uwaga:

Do opracowanej faktury należy bezwzględnie załączyć podpisany (przez Wykonawcę oraz Zamawiającego)  protokół odbioru (załącznik nr 7).

Faktury należy opracować w następujący sposób:

 

Zamówienie publiczne nr A120-211-145/16/MB

Przetarg nieograniczony

Dokumentacja znajduje się w Dziale Zamówień Publicznych

................................................................

(data i podpis osoby dokonującej zamówienia)

 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon zalacznik_nr_7_-_protokol_odbioru.doc64.5 KB