Konkurs otwarty na stanowisko asystenta, w pełnym wymiarze czasu pracy, w Katedrze Prawa Cywilnego | Serwis główny UG

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta, w pełnym wymiarze czasu pracy, w Katedrze Prawa Cywilnego

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, zgodnie z art. 118a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie zgody wyrażonej przez JM Rektora UG w dniu 15 grudnia 2016 r., ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta, w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Prawa Cywilnego.

Szczegółowe informacje.