fbpx Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne

Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne

Logo Studenckiego Koła Naukowego Chiropterologicznego

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Przewodniczący:
Dominika Dudek
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Działalność: 

Koło zajmuje się badaniami nad biologią i ekologią nietoperzy (Chiroptera) - jednego z dwóch najbogatszych w gatunki rzędów ssaków. Koło prowadzi wieloletni monitoring liczebności i składu gatunkowego nietoperzy zimujących w obiektach podziemnych Pomorza Gdańskiego kontrolując regularnie prawie 100 obiektów takich jak: piwnice, forty, bunkry itp.; kryjówki te są kontrolowane co roku w pierwszej połowie lutego. Prowadzi również inwentaryzację fauny nietoperzy parków krajobrazowych i innych terenów chronionych na Pomorzu - w tym celu co roku, w lipcu, organizowane są obozy naukowo-szkoleniowe. W ciągu roku inwentaryzowane są również letnie kolonie nietoperzy w budynkach. Członkowie koła angażują się również w działania na rzecz ochrony nietoperzy (we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody "Salamandra") oraz edukacji przyrodniczej (prelekcje dla dzieci i młodzieży).