POLSKA AKADEMIA NAUK, Nagroda dla Młodych Naukowców 2017 | Serwis główny UG

POLSKA AKADEMIA NAUK, Nagroda dla Młodych Naukowców 2017

POLSKA AKADEMIA NAUK, Nagroda dla Młodych Naukowców 2017 roku

 

1. Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom za ich oryginalne osiągnięcia badawcze, które zostały opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

2. Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowej, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończyli co najwyżej 33 lata.

3. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać od 15 stycznia do 31 marca br. w Oddziale PAN w Gdańsku poprzez Formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Oddziału: www.gdansk.pan.pl, w zakładce: NAGRODA ODDZIAŁU dla młodych naukowców (oraz w załączniku niniejszej wiadomości).

5. WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY WYNOSI 4.000

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NAGRODY ZNAJDUJĄ SIĘ W:

w Regulaminie konkursu – patrz na www.gdansk.pan.pl, zakładka: NAGRODA ODDZIAŁU dla młodych naukowców (oraz w załączniku niniejszej wiadomości).

KONTAKT w sprawie Nagrody:

tel. 58 712 97 02

gdansk@pan.pl