Konkurs na pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich | Serwis główny UG

Konkurs na pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają do konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

Prace należy nadsyłać do 31 marca 2017 roku.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie obronione w roku kalendarzowym 2015 oraz 2016.

Kontakt:

Sekretarz Kapituły: dr Anna Rosa - arosa@irwirpan.waw.pl

Edyta Kozdroń - ekozdron@irwirpan.waw.pl

Telefon służbowy: +48 22 657 28 27

IRWiR PAN 

Szczegóły i dokumenty na stronie WWW IRWiR PAN