XVI Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych „Nauka młodych – osiągnięcia i perspektywy” | Serwis główny UG

XVI Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych „Nauka młodych – osiągnięcia i perspektywy”

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w XVI Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych nt. „Nauka młodych – osiągnięcia i perspektywy”, która odbędzie się w dniach 11-12 września 2017 r. w Siedlcach.

Konferencja prowadzona będzie w 4 sekcjach tematycznych:

  • nauki  ekonomiczne i nauki o zarządzaniu,
  • nauki  humanistyczne i nauki społeczne,
  • nauki  przyrodnicze i nauki o zdrowiu,
  • nauki  ścisłe i nauki techniczne.

Celem konferencji jest zaprezentowanie zarówno dotychczasowego dorobku naukowego studenckich i doktoranckich kół naukowych, jak i wskazanie perspektyw ich dalszego rozwoju. Prosimy, aby zgłaszane prace dotyczyły rozwiązania problemu badawczego, a nie sprawozdań z działalności koła. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułów niespełniających tych wymogów. Artykuły po recenzji będą opublikowane w materiałach konferencyjnych.

W trakcie konferencji przewidujemy konkurs na najlepszy artykuł naukowy zaprezentowany podczas obrad w sekcjach.

Mając nadzieję, iż proponowana problematyka okaże się interesująca, zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu młodych pracowników naukowo-dydaktycznych.

Koszt udziału w konferencji wynosi 290 PLN. W ramach opłaty zapewniamy zakwaterowanie - 2 noclegi (10-11 i 11-12 września 2017 r.), wyżywienie, materiały konferencyjne, certyfikat czynnego uczestnictwa, imprezy towarzyszące i atrakcje turystyczne.  

Szczegóły na stronie WWW UPH