III edycja konkursu tygodnika "Polityka" na najlepszą pracę magisterską o PRL | Serwis główny UG

III edycja konkursu tygodnika "Polityka" na najlepszą pracę magisterską o PRL

Tygodnik POLITYKA zaprasza do udziału w  III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską o PRL.

Do Nagrody im. M.F. Rakowskiego można zgłaszać prace poświęcone historii Polski w okresie 1945-1989 powstałe na różnych wydziałach i kierunkach studiów.

Obecna edycja konkursu obejmuje prace napisane i przedłożone w 2017 i 2016 roku.

Prawo zgłaszania prac mają ich promotorzy lub/i recenzenci, a także autorzy, pod warunkiem uzyskania pisemnego poparcia promotora i/lub recenzenta.

Wysokość nagrody: 15.000 zł

Na zgłoszenia czekamy pod adresem mailowym Rakowski@polityka.pl do 29 września 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w pierwszej dekadzie grudnia.

Szczegółowy regulamin nagrody oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej POLITYKI.

Kapitułę nagrody stanowią: dr Barbara Klich-Kluczewska (UJ), prof. Jerzy Kochanowski (UW), prof. Marcin Kula (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), prof. Wiesław Władyka (UW i POLITYKA) oraz red. Marian Turski (POLITYKA).