L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2017 | Serwis główny UG

L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2017

Program L’Oréal Dla Kobiet i Nauki adresowany jest do kobiet-naukowców prowadzących badania w zakresie nauk o życiu.

Od 15 lat stypendia przyznawane były w dwóch kategoriach:

  • prace doktorskie
  • prace habilitacyjne

Od 2016 roku została wprowadzona nowa kategoria, umożliwiająca zgłoszenie się do programu studentkom, które są na etapie prac magisterskich.

W konkursie mogą brać udział kandydatki, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody nie osiągną 25. roku życia – w przypadku magistrantek, 35. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 45. roku życia – w przypadku habilitantek. Regulamin programu określa zasady, warunki i kryteria zgłoszeń.

Spośród wszystkich zgłoszeń jury przyznaje stypendia:

  • 3 habilitantkom
  • 2 doktorantkom
  • 1 magistrantce

W 2017 roku został wprowadzony dwuetapowy proces ewaluacji prac:
I. wszystkie prace, spełniające wymogi formalne i kryteria zgłoszeń do programu będą oceniane przez ekspertów zewnętrznych,
II. spośród prac najwyżej ocenionych przez ekspertów Jury wybierze stypendystki 17. edycji programu.

Wysokość stypendiów

  • stypendium habilitacyjne – w wysokości 35 000 zł,
  • stypendium doktoranckie – w wysokości 30 000 zł,
  • stypendium magisterskie – w wysokości 20 000 zł

Terminy

Kandydatury do 17. edycji programu można zgłaszać od 8 marca do 30 kwietnia 2017 roku poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.fwis.fr/en/user_session/new. Uroczysta gala, podczas której wręczone zostaną nagrody, odbędzie się 18 października w Warszawie.

Więcej (w tym pliki do pobrania) na stronie WWW lorealdlakobietinauki.pl