Konkurs "Nagroda im. Szolema Mandelbrojta" za badania w zakresie matematyki | Serwis główny UG

Konkurs "Nagroda im. Szolema Mandelbrojta" za badania w zakresie matematyki

Konkurs «Nagroda im. Szolema Mandelbrojta» organizowany przez Instytut Francuski w Polsce, Ambasadę Francji w Polsce oraz we współpracy z Francuskim Towarzystwem Matematycznym (SMF) ma na celu nagrodzenie wybitnego polskiego naukowca, za najlepsze badania w zakresie nauk matematycznych. Nagrodę otrzyma jeden laureat wyłoniony w wyniku konkursu.

Do konkursu zapraszamy polskich naukowców w wieku do 45 lat, zajmujących się matematyką teoretyczną lub stosowaną. Laureat otrzyma nagrodę, która pokryje jego miesięczny pobyt badawczy we Francji w wybranym przez niego laboratorium i będzie poproszony o wygłoszenie kilku wykładów pod egidą Francuskiego Towarzystwa Matematycznego (SMF).

Dossier należy złożyć do 16 kwietnia 2017 roku z listą swoich pięciu dowolnie wybranych publikacji oraz z dopiskiem Kandydatura w ramach nagrody im. Szolema Mandelbrojta.

Nagrodą jest stypendium w wysokości 1704 € oraz bilet lotniczy w dwie strony (Polska-Francja). Wręczenie nagrody laureatowi konkursu odbędzie się 18 maja 2017 roku w Warszawie podczas konferencji Pana Cédrica Villani.

Plakat konkursu można znaleźć w załączniku.
Więcej informacji na stronie: http://www.institutfrancais.pl/pl/evs/zakres-matematyka-2017