Wysyłka informacji dot. nowych wydarzeń na UG | Serwis główny UG

Wysyłka informacji dot. nowych wydarzeń na UG

Na Uniwersytecie Gdańskim został powołany Zespół ds. Informacji pod kierownictwem prof. UG, dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, Prorektora ds. Studenckich i przewodnictwem Magdaleny Nieczuja-Goniszewskiej, Dyrektora Biura Rektora.

Pozostałymi członkami zespołu są:

  • Iwona Kuklińska – Kierownik Sekcji Marketingu 
  • Beata Czechowska-Derkacz – Rzecznik Prasowy 
  • Monika Rogo – Biuro Rzecznika Prasowego 
  • Maciej Goniszewski – Kierownik Radia MORS 
  • Dominik Bień – Redaktor Naczelny Czasopisma Młodych Badaczy "Zatoka Nauki"
  • Sylwia Dudkowska-Kafar – Sekretarz Redakcji Czasopisma Młodych Badaczy "Zatoka Nauki" 
  • Tomasz Neumann – Redaktor Naczelny "Gazety Uniwersyteckiej" 
  • Piotr Walczak – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
  • Michał Biełuszko – Kierownik Akademickiego Centrum Kultury UG "Alternator".

Zespół odpowiedzialny jest m.in. za działania mające na celu nagłośnienie ważnych informacji związanych z Uniwersytetem Gdańskim oraz wydarzeń odbywających się na naszej uczelni.

W związku z tym kierujemy do wszystkich pracowników prośbę o przesyłanie informacji, którymi chcieliby się Państwo podzielić, na adres: redakcja@ug.edu.pl. Adres ten odbierają wszyscy członkowie zespołu. Pozwoli to na szerszą promocję istotnych informacji, dotyczących uczelni we wszystkich mediach UG.