Modelowanie matematyczne i analiza danych | Serwis główny UG

Modelowanie matematyczne i analiza danych

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Strona WWW Wydziału: http://www.mfi.ug.edu.pl/