fbpx Warsztaty laboratoryjne dla szkół średnich na Uniwersytecie Gdańskim | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Warsztaty laboratoryjne dla szkół średnich na Uniwersytecie Gdańskim

dr Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk-Oliwa
tel. (+58) 523 25 84
e-mail: prasa@ug.edu.pl
https://www.ug.edu.pl
Gdańsk, 16.01.2020 r.

INFORMACJA PRASOWA

Do 17 stycznia 2020 roku odbywają się warsztaty dla uczniów szkół średnich „Mały wielki świat drobnoustrojów” w Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowym Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestnicy poznają techniki pracy w uniwersyteckim laboratorium dzięki udziale w praktycznych zajęciach z dziedziny mikrobiologii. Oferta warsztatów dla młodzieży spotkała się z dużym zainteresowaniem, w związku z czym zespół planuje przygotować kolejną serię warsztatów na większą skalę w następnych miesiącach.

Jest to pilotażowy program warsztatowy skierowany do uczniów 2 klas o profilu biologiczno- chemicznym, realizowany jako jedno z działań projektu STARBIOS2 mającego na celu włączać różne grupy społeczne i edukować w oparciu o idee odpowiedzialnych badań i innowacji.

W warsztatach bierze udział grupa 12 najlepszych uczniów z 6 szkół średnich z województwa pomorskiego. Uczestnicy poznają techniki pracy w uniwersyteckim laboratorium dzięki udziale w praktycznych zajęciach z dziedziny mikrobiologii. Uczestnicy mają okazję dowiedzieć się m.in. w jaki sposób hodować bakterie i grzyby, jak obsłużyć podstawowy sprzęt laboratoryjny – wagi, pHmetry, ezy, głaszczki, autoklawy, jak uzyskać DNA, jak wyglądają komórki bakteryjne pod mikroskopem i poznają wiele innych ciekawych zagadnień. Pod okiem ekspertów samodzielnie przygotowują m.in. pożywki stałe i płynne do hodowli bakterii/grzybów, samodzielnie wyhodują bakterie i grzyby, wyizolują DNA bakteryjne i przeprowadzą liczne eksperymenty.

Warsztaty prowadzą: dr Wojciech Śledź, dr Agata Motyka- Pomagruk, mgr Weronika Babińska, pracownicy Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowym Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, które jest jedynym laboratorium na Uniwersytecie Gdańskim pracującym zgodnie z systemem zarządzania jakością wg. normy ISO 17025. Oprócz usług analitycznych i diagnostycznych oferowanych podmiotom gospodarczym, instytutom badawczym czy uczelniom wyższym, zespół laboratorium prowadzi także działalność dydaktyczną, której realizowane obecnie warsztaty są ważnym elementem.

O projekcie

STARBIOS 2 to europejski projekt, który otrzymał finansowanie z programu „Horyzont 2020”. Ideą projektu jest opracowanie i wdrożenie w wybranych instytucjach naukowych prowadzących badania w dziedzinie szeroko rozumianych nauk biologicznych, chemicznych i biotechnologicznych indywidualnych planów działania, umożliwiających zmiany strukturalne w zakresie odpowiedzialnych badań i innowacji.

W ramach STARBIOS 2 Uniwersytet Gdański wraz z 11 partnerami z Europy, USA i Brazylii pracuje nad koncepcją uwzględniania w procesie badawczym konsekwencji społecznych i etycznych prowadzonych badań (Responsible Research and Innovation).

Plan działania dla Uniwersytetu Gdańskiego, w tym dedykowany pilotaż realizowany w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed, obejmuje m.in.:

 • upowszechnienie wiedzy o odpowiedzialnych badaniach i innowacjach
 • wsparcie rozwoju kariery naukowej kobiet
 • pilotażowy kurs dla studentów MWB oraz organizacja Letniej Szkoły Biotechnologii związanych z tematyką odpowiedzialnych badań i innowacji
 • rozwój procedur publikowania w systemie Open Access oraz kwestii związanych z bioetyką
 • rozwój odpowiedzialnego transferu technologii poprzez wsparcie CTT UG

Uniwersytet Gdański realizuje projekt z następującymi jednostkami:

 • Universita degli Studi di Roma Torvergata (Włochy) – koordynator projektu
 • Laboratori di Scienza della Cittadinanza – LCS (Włochy)
 • University of Oxford, Oxford Biomedical Research Centre (Wielka Brytania)
 • Univerza na Primorskem Universita del Litorale (Słowenia)
 • Agrobioinstitute (Bułgaria)
 • International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (Włochy)
 • Aarhus Universitet (Dania)
 • Universitaet Bremen (Niemcy)
 • Sparks & Co (Francja)
 • University System of Maryland (USA)
 • Fundacao Oswaldo Cruz (Brazylia)

Projekt w UG koordynuje prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką.

Więcej informacji na stronach https://starbios.ug.edu.pl/ oraz https://starbios2.eu/