fbpx Dr Sławomir Antkiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dr Sławomir Antkiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

dr Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk-Oliwa
tel. (+58) 523 25 84
e-mail: prasa@ug.edu.pl
https://www.ug.edu.pl
Gdańsk, 13.02.2020 r.

INFORMACJA PRASOWA

Dr Sławomir Antkiewicz z Katedry Biznesu Międzynarodowego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego został powołany przez wicepremiera Jarosława Gowina do składu Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dr Antkiewicz został członkiem reprezentującym środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

Rada NCBiR składa się z trzydziestu przedstawicieli reprezentujących środowiska naukowe, społeczno-gospodarcze i finansowe. W Radzie zasiadają również przedstawicie poszczególnych ministerstw (przeważnie wiceministrowie). Do obowiązków członków Rady należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań i komercjalizacji ich wyników, określanie warunków przeprowadzania konkursów na projekty badawczo-rozwojowe, ustalanie wysokości środków na nie przeznaczonych, a także ogłaszanie konkursów. Misją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest bowiem wspieranie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce.

Pełny skład Rady na stronie NCBiR

ZałącznikWielkość
Plik dr_slawomir_antkiewicz_z_ug_w_radzie_ncbir.docx49.33 KB