fbpx Prof. Jerzy Limon z Uniwersytetu Gdańskiego laureatem Nagrody im. Aleksandra Gieysztora | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Prof. Jerzy Limon z Uniwersytetu Gdańskiego laureatem Nagrody im. Aleksandra Gieysztora

dr Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk-Oliwa
tel. (+58) 523 25 84
e-mail: prasa@ug.edu.pl
https://www.ug.edu.pl
Gdańsk, 26.02.2020 r.

INFORMACJA PRASOWA

Prof. dr hab. Jerzy Limon, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, anglista, historyk, tłumacz literatury angielskiej, teatrolog, pisarz i nauczyciel akademicki z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego, został laureatem XXI edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora. Nagroda jest przyznawana od 21 lat za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.  Nagroda została przyznana prof. J. Limonowi za stworzenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego jako miejsca wyjątkowego, łączącego tradycję z nowoczesnością.

Uroczystość wręczenia XXI edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora odbyła się 25 lutego 2020 roku w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Jak napisano w uzasadnieniu przyznania nagrody, prof. Jerzy Limon został uhonorowany „za zainicjowanie i stworzenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, nawiązującego do pierwszego teatru publicznego w Polsce, który istniał w Gdańsku od początku XVII wieku i funkcjonował przez blisko dwa stulecia. Ponadto za stworzenie żywego miejsca dziedzictwa kultury. Miejsca, gdzie odbywają się dzisiaj światowej klasy koncerty, happeningi, wystawy, które czerpiąc z przeszłości, kreują nowy wymiar sztuki”.

Nagroda imienia profesora Aleksandra Gieysztora przyznawana jest przez Fundację Citi Handlowy od 1999 roku za wybitne osiągnięcia, mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego. Patron tego wyróżnienia był prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Fundacji Kronenberga, wybitnym polskim humanistą o międzynarodowej sławie. Wśród dotychczasowych laureatów są m.in. m.in.: Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, Leon Tarasewicz, Anda Rottenberg, prof. Norman Davies. Nagrodą im. prof. Aleksandra Gieysztora nagrodzono także instytucje – m.in. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.

XXI edycja Nagrody została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Prof. dr hab. Jerzy Limon jest wybitnym znawcą Szekspira i epoki elżbietańskiej, anglistą, historykiem, tłumaczem literatury angielskiej, teatrologiem i pisarzem oraz inicjatorem i dyrektorem Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Jest nauczycielem akademickim i pracownikiem naukowym Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pełnił m.in. funkcję wicedyrektora i dyrektora Instytutu Anglistyki, kierował Zakładem Historii Literatury Angielskiej oraz Katedrą Sztuk Scenicznych.

Wykłada w języku polskim i angielskim na polskich oraz zagranicznych uczelniach, m.in. w Hunter College, University of Delaware, University of Colorado, University of Aberdeen, Kingston University oraz Shakespeare Institute w Waszyngtonie. Jest autorem kilkunastu książek i ponad stu artykułów, z czego większość ukazała się zagranicą, m.in. w Cambridge University Press (Gentlemen of a Company) i Palgrave MacMillan (Chemistry of the Theatre). W 2018 roku wyszła jego najnowsza książka Szekspir bez cenzury. Erotyczny żart na scenie elżbietańskiej. Wydał też pięć powieści, m.in. Młot na poetów albo Kronika ściętych głów.

Przez wiele lat jako prezes Fundacji Theatrum Gedanense podejmował działania na rzecz odbudowy w Gdańsku teatru szekspirowskiego. Budynek, dzięki wsparciu z unijnych i samorządowych funduszy, stanął ostatecznie w 2014 roku. Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć artystycznych, w tym międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Jako dyrektor artystyczny festiwalu został uhonorowany nagrodą Unii Europejskiej EFFE Award. Jest także pomysłodawcą i współzałożycielem Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich, której siedziba znajduje się w Gdańsku.

Za twórczość pisarską i naukową oraz działania na rzecz rozwoju kultury otrzymał wiele nagród, m.in. Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Pro Libro Legendo,  Nagrodę Erazma i Anny Jerzmanowskich (PAU), Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, a także międzynarodową nagrodę – Pragnell Shakespeare Award za wybitne osiągnięcia w popularyzowaniu i rozwoju wiedzy na temat dzieł Williama Szekspira. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Honorowym Orderem Imperium Brytyjskiego w stopniu Oficera za zasługi dla polsko-brytyjskiej współpracy kulturalnej. Jest członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności i członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, a także m.in. Międzynarodowego Towarzystwa Szekspirowskiego, Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Prywatnie brat Janusza Limona, lekarza oraz profesora nauk medycznych. Żonaty z Justyną; ma dwoje dzieci – Tomasza i Julię. Miłośnik dobrego towarzystwa, dobrych win i kuchni (gotuje nie tylko od święta).