fbpx Prof. UG Paweł Sitkiewicz nominowany do 15. Nagrody Literackiej GDYNIA | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Prof. UG Paweł Sitkiewicz nominowany do 15. Nagrody Literackiej GDYNIA

dr Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk-Oliwa
tel. (+58) 523 25 84
e-mail: prasa@ug.edu.pl
https://www.ug.edu.pl
Gdańsk, 19.05.2020 r.

INFORMACJA PRASOWA

Esej akademicki o kinie opowiadający o narodzinach polskiego przemysłu filmowego: „Gorączka filmowa. Kinomania w międzywojennej Polsce” Pawła Sitkiewicza został nominowany do 15. Nagrody Literackiej GDYNIA. W tym roku zgłoszono rekordową ilość książek, bo aż 537. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła wybrała 20 książek, po pięć w każdej z czterech kategorii: eseistyka, poezja, proza, przekład na język polski. Ogłoszenie wyników odbędzie się 28 sierpnia.

Kapitule Nagrody Literackiej GDYNIA przewodniczy prof. Agata Bielik-Robson. Do konkursu zgłoszono rekordowo 537 tytułów, wydanych w 2019 roku, wpisujących się w poszczególne kategorie: eseistyka - 103, poezja - 193, proza - 134, przekład - 107.

Bardzo dobrze oceniliśmy też sążnisty esej akademicki o kinie, opowiadający żywym i nieżargonowym językiem o narodzinach polskiego przemysłu filmowego: „Gorączka filmowa. Ki-nomania w międzywojennej Polsce” Pawła Sitkiewicza (słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2019) – komentuje wybór eseju naukowca UG jury konkursu.

Dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. UG jest historykiem kina i mediów, pracownikiem Zakładu Filmu i Mediów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz Prodziekanem ds. Kształcenia. Do jego zainteresowań badawczych należą: historia filmu animowanego w Polsce i na świecie, teoria animacji, kultura masowa dwudziestolecia międzywojennego, kino jako praktyka społeczna (movie-going), kino wczesne i nieme w Polsce i na świecie, kino eksperymentalne, korespondencja sztuk (kino i literatura, kino i sztuki plastyczne), historia komiksu, reklama zewnętrzna. Autor licznych tekstów naukowych i współautor, z Piotrem Sitkiewiczem, trzech książek dla dzieci: Brzdęk! Jak złapać dźwięk, ilustracje Agata Królak, Gdańsk 2019; W Gdańsku straszy, ilustracje Józef Wilkoń, Gdańsk 2015; Gdańsk na opak, ilustracje Bohdan Butenko, Gdańsk 2015.

NOMINACJE DO NAGRODY LITERACKIEJ GDYNIA 2020:

ESEJ:

Michał Milczarek, Donikąd. Podróże na skraj Rosji, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019

Paweł Piotr Reszka, Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota, Wydawnictwo Agora, War-szawa 2019

Agata Sikora, Wolność, równość, przemoc. Czego nie chcemy sobie powiedzieć, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2019

Paweł Sitkiewicz, Gorączka filmowa. Kinomania w międzywojennej Polsce, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2019

Urszula Zajączkowska, Patyki, badyle, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2019

POEZJA:

Tomasz Bąk, Bailout, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2019

Konrad Góra, Kalendarz majów, Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2019

Monika Lubińska, Nareszcie możemy się zjadać, Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź 2019

Marcin Mokry, Świergot, Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocław 2019

Joanna Oparek, Mocne skóry, białe płótna, Instytut Mikołowski, Mikołów 2019

PROZA:

Barbara Klicka, Zdrój, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2019

Dorota Kotas, Pustostany, Wydawnictwo Niebieska Studnia, Warszawa 2019

Katarzyna Michalczak, Klub snów, Wydawnictwo Cyranka, Warszawa 2019

Wojciech Nowicki, Cieśniny, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019

Radek Rak, Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli, Wydawnictwo Powergraph, Warszawa 2019

PRZEKŁAD:

Wawrzyniec Brzozowski, autor oryginału Marcel Proust, W poszukiwaniu utraconego czasu. W cieniu rozkwitających dziewcząt, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2019

Leszek Engelking, autor oryginału Jaroslav Seifert, Księga pocałunków, Wydawnictwo Offi-cyna, Łódź 2019

Grzegorz Franczak, autor oryginału Giuseppe Ungaretti, Radość katastrof, Wydawnictwo Lokator, Kraków 2019

Beata Kubiak Ho-Chi, autor oryginału Yukio Mishima, Wyznanie maski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2019

Piotr Sommer, autor oryginału Charles Reznikoff, Co robisz na naszej ulicy, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2019

Ogłoszenie nominacji do 15. Nagrody Literackiej GDYNIA:
https://www.youtube.com/watch?v=WG5F9aL1evE&feature=youtu.be

Więcej informacji na:

nagrodaliterackagdynia.pl

facebook.com/nagroda.literacka.gdynia