fbpx Artystyczno-naukowy projekt współautorstwa doktorantki UG na wystawie „Gdańsk 2020” | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Artystyczno-naukowy projekt współautorstwa doktorantki UG na wystawie „Gdańsk 2020”

dr Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk-Oliwa
tel. (+58) 523 25 84
e-mail: prasa@ug.edu.pl
https://www.ug.edu.pl
Gdańsk, 27.05.2020 r.

INFORMACJA PRASOWA

Symbiotyczność tworzenia VOL.2 [Self Cells Portrait] to inkubator laboratoryjny skonstruowany i przygotowany do prowadzenia hodowli mikroorganizmów, przez polskiego artystę, związanego
z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku Elvina Flamingo/dr Jarosława Czarneckiego we współpracy  z Jowitą Nowakowską-Gołacką doktorantką na katedrze Biologii i Genetyki Medycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy świat mikrobiologii jest współtwórcą dzieła sztuki na równi z artystą i naukowcem. Pomysłodawcy projektu znaleźli się w gronie 50 artystów, wytypowanych w konkursie „Gdańsk 2020” Instytutu Kultury Miejskiej z aż 437 zgłoszeń. Wystawa będzie dostępna w formie online od 3 czerwca 2020 roku na stronie IKM.

Tematem Wystawy Gdańsk 2020 jest sytuacja w czasie kryzysu, niepewności, izolacji z jaką mamy do czynienia, zagrożeń, ale i szans, odczuć, obaw. Wystawa będzie kolekcją interdyscyplinarną w formie prezentacji on-line prac, które komentują sytuację, w której się znaleźliśmy lub nabrały nowego kontekstu z powodu pandemii. W kolekcji znajdą się prace wizualne, audiowizualne, muzyczne, performatywne oraz literackie zgłaszane przez twórców indywidualnych, jak i zespoły lub kolektywy artystyczne.

Pomysłodawcy pracy wyjaśniają, że Inkubator INKU podkreśla, że jako ludzie nie możemy być niczego pewni – a już na pewno nie możemy być pewni własnej dominacji w świecie. Świat mikroorganizmów nie jest oddzielony od świata ludzi – dysponujemy tylko jedną, wspólną rzeczywistością, w której z pewnością nie jesteśmy bogami. Świat mikrobiologii jest w tym ujęciu współtwórcą dzieła sztuki. A to dzieło nie jest artefaktem wstawionym do galerii. Jest żywym symbiotycznym organizmem pracującym bez względu na miejsce gdzie się znajduje. Może to być zarazem laboratorium, konferencja naukowa jak i przestrzeń dla wystawiania dzieł sztuki. Mikroorganizmy, wirusy, komórki ludzkie i białka są Aktorami na tym samym poziomie, na którym „my” jesteśmy. A „my” znaczy dokładnie to samo co mikroorganizmy, wirusy, komórki ludzkie i białka. W tym projekcie znajdujemy również odniesienia do Actor-Network Theory (ANT) Bruno Latoura.

– Inkubator INKU jest zaproszeniem, do zmiany sposobu myślenia na temat obiektów biologicznych takich jak komórki na których pracujemy czy białka które badamy. To one są częścią symbiotyczności. Tym samym przyczyniają się do pogłębiania wiedzy o nas samych. Inkubator wykonany jest z materiałów transparentnych, a więc możemy zajrzeć do niego nie otwierając go. Myślę, że jest to ciekawe nawiązanie do idei przejrzystości i rzetelności badań naukowych oraz transparentności w publikowaniu ich wyników. W inkubatorze hodowane są obecnie mikroorganizmy pozyskane z różnych środowisk, co jest kontynuacją innego projektu Elvina Flamnigo, w którym biorę udział. Projekt nosi nazwę Newbioteryt-E60 i jego opis oraz efekty naszej pracy można zobaczyć na stronie oraz Facebooku artysty. Pierwsze hodowle, które prowadziliśmy w inkubatorze były hodowlami komórek ludzkich w specjalnych naczyniach i pożywkach do tego przeznaczonych. Wszystkie te prace mają na celu ponowne zwrócenie uwagi na wyjątkowość obiektów biologicznych, z którymi na co dzień jako naukowcy współpracujemy  – tłumaczy Jowita Nowakowska-Gołacka z Uniwersytetu Gdańskiego.

Inkubator, który obecnie działa w jednym z laboratoriów Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, prezentowany jest na wystawie w formie dokumentacji wideo. Nagranie powstało w marcu tego roku, tuż przed rozpoczęciem się obostrzeń związanych z pandemią, na potrzeby zgłoszenia na festiwal Ars Electronica w Linz w Austrii.

Film został stworzony w dwóch wersjach. W pierwszej mówimy dokładnie to co umieszczone jest w napisach. Do drugiej wersji podłożona jest muzyka z mojego projektu „Symultaniczna Hybryda Muzyki Improwizowanej z Bioartem” {SHMIB}, którą nagraliśmy, we współpracy z Ireneuszem Wojtczakiem oraz Kamilem Paterem. Druga wersja okazała się mocniejsza i muzyka idealnie się sprawdziła, ponadto jest to dobre nawiązanie do mojego projektu Symbiotyczność tworzenia z 2014 roku, którego nasz inkubator jest kontynuacją. Dla wyjaśnienia, SHMIB jest „orbitą” pierwszej części Symbiotyczności i poprzez zapożyczenie muzyki z tego projektu do drugiej części powstał metaforyczny i znaczący trójkąt potwierdzający założenia projektów. Najnowsza praca jest kontynuacją sposobu myślenia o współtworzeniu i współcodzienności. Świat mikroorganizmów nie jest oddzielony od świata ludzi. Symbiotyczność tworzenia VOL.2 realizuje postulat zejścia artysty z pozycji demiurga oraz odejścia naukowca od pozycji wszechwładcy – dodaje dr Jarosław Czarnecki aka Elvin Flamingo z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Film do obejrzenia pod linkiem

Autorzy dzieła: Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka

Autorzy dokumentacji wideo, kamera i montaż: Michał Popczyk

Muzyka pochodzi z projektu: „Symultaniczna Hybryda Muzyki Improwizowanej z Bioartem {SHMIB}”, Elvin Flamingo, 2016-2017, we współpracy z Ireneuszem Wojtczakiem oraz Kamilem Paterem

Informacje na temat konkursu oraz wystawy:​

https://ikm.gda.pl/2020/05/05/znamy-wyniki-naboru-do-wystawy-gdansk-2020/

Wydarzenie na FB

Wystawa będzie dostępna w formie online od 3 czerwca 2020 roku na stronie IKM pod linkiem www.gdansk2020.eu (link będzie odblokowany w dniu prezentacji prac).


Strona internetowa Elvina Flamingo:  http://www.elvinflamingo.com/

Symbiotyczność tworzenia VOL.2 [Self Cells Portrait]Symbiotyczność tworzenia VOL.2 [Self Cells Portrait]Zdjęcie szalek Petriego z projektu Newbioteryt-E60Autorzy projektu Elvin Flamingo i Jowita Nowakowska-Gołacka