fbpx Błękitna technologia – projekt BlueBioTECH realizowany na Uniwersytecie Gdańskim | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Błękitna technologia – projekt BlueBioTECH realizowany na Uniwersytecie Gdańskim

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
tel. 58 523 25 84
e-mail: biuro.rzecznika@ug.edu.pl
https://www.ug.edu.pl
Gdańsk, 06.07.2020 r.

INFORMACJA PRASOWA

Projekt „Rozwój i transfer technologii dla błękitnej bioekonomii w regionie Morza Bałtyckiego BlueBioTECH”, realizowany przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego. BlueBioTECH jest odpowiedzią na potrzeby lepszych rozwiązań w technikach produkcji, zbioru, przetwarzania, a zwłaszcza zwiększenia skali np. w uprawach mikro i makroalg, małży, ryb i krewetek.

BlueBioTECH, realizowany przez Uniwersytet Gdański we współpracy partnerskiej z: Klaipeda Science and Technology Park, Coastal Research and Planning Institute, SUBMARINER Network for Blue Growth EEIG, University of Tartu, Royal Institute of Technology, University of Kiel, Aarhus University ma na celu identyfikację głównych trendów, potrzeb technologicznych i innowacyjnych w branży błękitnej biotechnologii i szeroko pojętej akwakultury, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych wymagań dla regionu Morza Bałtyckiego.

Projekt ma służyć przygotowaniu większego, docelowego przedsięwzięcia na rozwój błękitnych technologii i gospodarowania zasobami morza w oparciu o zasady ekonomii cyrkularnej. Pomysł na jego realizację wywodzi się z udziału Uniwersytetu Gdańskiego w projektach: InnoAquaTech (https://krewetka.ug.edu.pl/) i BluePlatform (https://www.submariner-network.eu/blue-platform) – nastawionych na transfer, rozwój i promocję technologii) oraz AquaVIP (http://aquavip.edu.pl/) – w ramach którego powstaną nowe kursy praktyczne oraz on-line).

Ma to sprzyjać rozwojowi technologii oraz skutecznemu transferowi technologii między dostawcami a użytkownikami. Efektem projektu będzie również rozwój współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z partnerami zagranicznymi - zarówno z placówkami badawczymi, jak i przedsiębiorstwami.

Kierownikiem projektu po stronie uczelni jest mgr Hanna Łądkowska z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego na lata 2014–2020 dedykowany jest europejskiej współpracy transgranicznej. W oparciu o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wspiera rozwój terytorialny oraz współpracę na rzecz bardziej innowacyjnego i zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego (https://www.interreg-baltic.eu/home.html).