fbpx Ruchy miejskie a demokracja partycypacyjna i deliberatywna - projekt na UG w ramach Programu Horyzont 2020 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ruchy miejskie a demokracja partycypacyjna i deliberatywna - projekt na UG w ramach Programu Horyzont 2020

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
tel. 58 523 25 84
e-mail: biuro.rzecznika@ug.edu.pl
https://www.ug.edu.pl
Gdańsk, 22.07.2020 r.

INFORMACJA PRASOWA

Na Uniwersytecie Gdańskim realizowany będzie projekt Cities as Arenas of Political Innovation in the Strengthening of Deliberative and Participatory Democracy (EUARENAS), którego celem jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób oddolne inicjatywy miejskie mogą połączyć elementy demokracji partycypacyjnej i deliberatywnej. Analiza działań lokalnych pozwoli ocenić, na ile możliwe jest połączenie tych dwóch rodzajów demokracji i wypracowanie modelu politycznego opartego na prawdziwym dialogu oraz poszukiwaniu kompromisu. Projekt otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej z prestiżowego Programu Horyzont 2020 i będzie realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum.

Kwota dofinansowania dla konsorcjum wyniosła blisko 3 mln euro, w tym dla UG przewidziano ponad 300 tys. euro.

Projekt jest kierowany przez prof. dr hab. Iwonę Sagan z Wydziału Oceanografii i Geografii UG.

Informacje od zespołu badawczego:

Zaproponowane badanie jest niezwykle istotne, zwłaszcza w czasach, gdy obywatele zdają się odgrywać niewielką rolę w procesie podejmowania decyzji politycznych w Europie. Ponadto, atmosferę nieufności i braku wiary w politykę podsycają ruchy populistyczne i nacjonalistyczne, które w swej narracji deprecjonują wartość systemu demokratycznego oraz możliwości Unii Europejskiej do obrony i działania na korzyść państw członkowskich, wskazując na „niekontrolowane” ruchy migracyjne w Europie jako zagrożenie dla społeczeństw, gospodarek oraz kultury. Wyżej wymienione oraz inne podobne tendencje i narracje mogą naruszyć wypracowane z trudem wartości europejskie, takiej jak wielokulturowość oraz spójność społeczna.

Jednakże w ostatnich latach, w miastach zauważalna jest nowa siła w postaci ruchów miejskich i aktywistów, którzy włączają się w politykę lokalną, dbają o kwestie społeczne, często pomijane przez tzw. wielką politykę. Ruchy te zaczęły wywierać wpływ na kulturę polityczną, a ich liderzy stali się realnymi partnerami w procesach decyzyjnych.