fbpx Raport UG „Kobiety w nauce – zarządzanie różnorodnością i równouprawnieniem płci w społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego” | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Raport UG „Kobiety w nauce – zarządzanie różnorodnością i równouprawnieniem płci w społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego”

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
tel. 58 523 25 84
e-mail: biuro.rzecznika@ug.edu.pl
https://www.ug.edu.pl
Gdańsk, 22.09.2020 r.

INFORMACJA PRASOWA

Płace kobiet i mężczyzn na stanowiskach asystentów, adiunktów i profesorów UG kształtują się na podobnym poziomie, zwiększa się udział kobiet wśród badaczy zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni, kobiety są kierowniczkami większej liczby projektów, a mężczyźni są częściej kierownikami projektów większych i lepiej finansowanych – to spostrzeżenia z opublikowanego właśnie raportu Uniwersytetu Gdańskiego pt. „Kobiety w Nauce – zarządzanie różnorodnością i równouprawnienie płci w społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego”.

Raport został  opublikowany przez Komisję ds. realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki (KomSON), która została powołana w listopadzie 2019 r. przez JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dr. hab. Jerzego Piotra Gwizdałę, profesora UG. Jest to pierwsza w Polsce diagnoza różnic dotyczących spojrzenia na badaczy i badaczki w Polsce pod kątem miejsca zatrudnienia. Raport stanowi wstęp do realizacji projektu, dotyczącego ustanowienia planu równości płci w UG – EU Horizon 2020 MINDtheGEPs Modifying Institutions by Developing the Gender Equality Plans (2021-2023)”.

Prof. dr hab. Ewa Łojkowska przewodnicząca rektorskiej Komisji ds. realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed:

- Raport ma ambicję wyznaczać nowy trend przyglądania się zarządzaniu talentami i nauką w Polsce, zwracając uwagę na potencjał drzemiący w różnorodności płci, wieku, pochodzenia i co bardzo ważne - różnorodności naukowej. Współistnienie i współpraca kobiet i mężczyzn, przedstawicieli i przedstawicielek różnych dyscyplin naukowych stanowi bowiem szansę dla polskiej nauki. Podsumowanie zasobów uniwersyteckich w postaci tego typu raportów pomaga planować strategie rozwoju uczelni na kolejne lata.

Tendencje dotyczące sytuacji kobiet–badaczek w Uniwersytecie Gdańskim wynikające z Raportu „Kobiety w Nauce….”:

- W przypadku stanowisk asystentów i adiunktów - kobiety i mężczyźni stanowią taki sam procent badaczy.

- W ostatnich 10 latach obserwujemy pozytywne zjawisko zwiększania udziału kobiet wśród badaczy zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni - o około 50% wzrósł udział kobiet wśród pracowników zatrudnionych na tym stanowisku. Kobiety stanowiły 30% i 43% profesorów uczelni, odpowiednio w latach 2008 i 2019.

- Kobiety stanowią tylko około 25% badaczy z tytułem profesora - w tym przypadku niewiele się zmieniło w ostatnich 10 latach. Odpowiednio 22% i 26%  badaczy z tytułem profesora stanowiły kobiety w latach 2008 i 2019.

- Powyższe spostrzeżenia  dotyczą sytuacji tak całego Uniwersytetu jak i poszczególnych wydziałów oraz dziedzin nauki.

- Badaczki i badacze osiągają podobne efekty w ubieganiu się o finasowanie międzynarodowych i krajowych projektów naukowych, z tym że kobiety są kierowniczkami większej liczby projektów, a mężczyźni są częściej kierownikami projektów większych i lepiej finansowanych.

- Analiza zarobków kobiet i mężczyzn w UG wykazała, iż płace kobiet i mężczyzn na stanowiskach asystentów, adiunktów i profesorów uczelni kształtują się na podobnym poziomie. Różnice można zaobserwować w przypadku badaczek i badaczy z tytułem profesora - w tym przypadku wynagrodzenia profesorek są średnio o około 7% niższe.

- Niezbędne jest systematyczne i transparentne monitorowanie i badanie efektywności wdrażania regulacji prawnych dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn na wszystkich szczeblach kariery naukowej.