fbpx Komunikat nt. bieżących wydarzeń na Uniwersytecie Gdańskim | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Komunikat nt. bieżących wydarzeń na Uniwersytecie Gdańskim

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
tel. 58 523 25 84
e-mail: biuro.rzecznika@ug.edu.pl
https://www.ug.edu.pl
Gdańsk, 01.10.2020 r.

INFORMACJA PRASOWA

Komunikat nt. bieżących wydarzeń na Uniwersytecie Gdańskim

 

Szanowni Państwo,

Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką wygłosił apel do społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, w którym czytamy m.in.:

„Uniwersytet Gdański ma na przestrzeni lat dokonania, z których wszyscy razem możemy być dumni. Świadomość ta oraz pamięć o elementarnych wartościach akademickich, osobista wierność tym wartościom, pozwalają nam z godnością stawić czoła przeciwnościom tego czasu.

Mając na uwadze powyższe, powinniśmy z zaistniałej sytuacji wyciągnąć na przyszłość daleko idące wnioski. Głęboko wierzę, że poprowadzą nas prawda, mądrość, doświadczenie i gotowość do pełnych poświęcenia działań”. 

 

Pełna treść wystąpienia została zamieszczona na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Informujemy również, że prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, zastępujący Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, powiadomił Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Wojciecha Murdzka o możliwości popełniania czynu uchybiającego obowiązkom lub godności nauczyciela akademickiego przez dra hab. Jerzego Piotra Gwizdałę, prof. UG, Rektora Uniwersytetu Gdańskiego wybranego na kadencję 2020-2024. Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski poprosił Pana Ministra o podjęcie stosownych czynności. Informacja została wysłana zgodnie z zapisem art. 277 ust. 3 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, który stanowi, że postępowanie dyscyplinarne wobec osób sprawujących funkcję rektora przeprowadza rzecznik dyscyplinarny powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pismo zostało wysłane 1 października 2020 r. po formalnym objęciu przez prof. dra hab. Krzysztofa Bielawskiego zastępstwa za Rektora UG.

Informujemy również, że procedury dot. wyborów nowego Rektora Uniwersytetu Gdańskiego zostały uruchomione i toczą się możliwie najszybciej, zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, postanowieniami Statutu i Ordynacji Wyborczej UG.

Na dzień 8 października 2020 r. zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, na którym zostanie przedstawiona propozycja kalendarza wyborczego. 

Jednocześnie przypominamy, że zaistniała sytuacja nie ma wpływu na prawidłowe funkcjonowanie Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1 października 2020 r. Rektora Uniwersytetu Gdańskiego zastępuje Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Krzysztof Bielawski. Prorektorzy, dziekani oraz kierownicy innych jednostek UG działają zgodnie z zakresem swoich obowiązków na podstawie pełnomocnictw Rektora.