fbpx Gdańsk ul. Sobieskiego 18 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Gdańsk ul. Sobieskiego 18

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Sobieskiego 18

 

UNIWERSYTET GDAŃSKI

ogłasza przetarg (obejmujący negocjacje) na sprzedaż atrakcyjnie położonej nieruchomości:

w Gdańsku - Wrzeszczu, przy ul. Sobieskiego 18, obręb nr 54 , KW nr GD1G/00058952/2.

 

W skład nieruchomości wchodzą: działka nr 246/1 o powierzchni 24 833 m² oraz budynki o powierzchniach użytkowych: 8387 m², 934 m2 ,295 m2, 86 m², 65,6 m²oraz 37 m².

 

Cena wywoławcza wynosi: 30 000 000 zł (netto)

Wadium w kwocie: 1 500 000,00 zł, należy wpłacić przelewem na konto:

PEKAO S.A. IV/O Gdańsk: 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 do dnia 03.07.2020 r.

 

Pisemne oferty z podaniem ceny oraz potwierdzeniem złożenia wadium, zgodnie z „Regulaminem i Informacją dotyczącej przetargu (obejmującego negocjacje) na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Sobieskiego 18” zamieszczonym pod adresem: www.nieruchomosci.ug.edu.pl w zakładce „Gdańsk, Sobieskiego 18”, należy składać osobiście lub pocztą do dnia 09.07.2020 r. do godz. 12:00 na adres: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk, pok. 303 z dopiskiem ”Przetarg ul. Sobieskiego 18”. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 523-24-94 w godz. 10.00–14.00 lub osobiście w biurze ww. miejscu.

Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo w każdym czasie do:

  1. odwołania/unieważnienia/zamknięcia bez wybrania oferenta przetargu/warunków przetargu i/lub ogłoszenia, w całości lub w części, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania,
  2. zmiany warunków przetargu i/lub ogłoszenia.
Zdjęcie 1Zdjęcie 2Zdjęcie 3Zdjęcie 4
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Patryk Gawor
Treść wprowadzona przez:
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 maja 2020 roku, 6:37