fbpx Laboratorium Badawczo-Rozwojowe Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Laboratorium Badawczo-Rozwojowe Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin

Laboratorium Badawczo-Rozwojowe Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin

Laboratorium Badawczo-Rozwojowe Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin Katedry Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed prowadzi badania na zlecenia przemysłu rolno-spożywczego oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORIN). W pracę laboratorium zaangażowani są pracownicy naukowi i doktoranci Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin (ZOBR).

Prace prowadzone w Laboratorium koncentrują się na monitorowaniu, wykrywaniu obecności i identyfikacji bakteryjnych patogenów roślin w materiale roślinnym, w wodzie i w glebie. Na zlecenia PIORIN oraz firm hodowlanych wykonujemy badania pod kątem obecności w bulwach sadzeniaków ziemniaka bakterii pektynolitycznych dawniej zaliczanych do rodzaju Erwinia a obecnie do rodzajów DickeyaPectobacterium. Wykrywane bakterie należą do gatunków Dickeya dianthicola, Dickeya solani,  Pectobacterium atrosepticum, Pectobacterium carotovorum, Pectobacterium carotovorum subsp. brasiliense, oraz Pectobacterium parmentieri (dawniej Pectobacterium wasabiae).

Na potrzeby PIORIN prowadzone są badania pod kątem obecności w materiale roślinnym, w wodzie i glebie bakterii podlegających przymusowemu zwalczaniu (kwarantannowych) z gatunku Ralstonia solanacearum.

Badania prowadzone są w oparciu o metody diagnostyki molekularnej. W szczególności  wykorzystuje się opracowany w ZOBR test multipleks PCR (Patent Nr 223540) oraz testy ze starterami specyficznymi dla poszczególnych gatunków bakterii. Prowadzona jest także diagnostyka w oparciu o sekwencjonowanie genów metabolizmu podstawowego.

Prace w Laboratorium Badawczo-Rozwojowym ZOBR prowadzone są w systemie zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO17025.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krzysztof Szczepaniak
Treść wprowadzona przez: Krzysztof Szczepaniak
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 3 grudnia 2017 roku, 23:28