fbpx Cele | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Cele

Cele sympozjum

CEL SYMPOZJUM: Sformułowanie wniosków pozwalających na ocenę funkcjonowania organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Identyfikacja aktualnych uwarunkowań dotyczących organizacji i finansowania ochrony zdrowia w nawiązaniu do:

- sieci szpitali (sieć vs. poza siecią)

- własności (prywatne vs. państwowe)

- oferowanej obsługi (ratownictwo i transport medyczny)

- trybu świadczonych usług (nocna opieka chorych)

- modelu opieki (koordynowana vs. zintegrowana)

Wnioski/propozycje modyfikacji systemu wprowadzonego w październiku 2017 roku.

 

2. Ocena zapoczątkowanych zmian organizacyjnych

- w ujęciu rozwoju, zadając sobie pytanie - Co dalej z ochroną zdrowia w Polsce?

- w ujęciu legislacyjnym – Czy należałoby wprowadzić reformę finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, z uwagi na wprowadzone zmiany organizacyjne?

 

3. Ocena dotychczasowych efektów wynikających z wprowadzenia zmian do organizacji i finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Identyfikacja obszarów mogących ulec poprawie.
4. Określenie stopnia i zasadności prac nad nowym systemem zdrowotnym w kontekście Narodowego Funduszu Zdrowia
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Mioduszewksa
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Mioduszewksa
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 12 maja 2018 roku, 12:16