Współpraca | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

POROZUMIENIA

Podpisane porozumienia/umowy ramowe z otoczeniem                                                   
  1. Porozumienie z dnia 1 czerwca 2017 roku z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku
  2. Porozumienia z dnia 1 czerwca 2017 roku z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku
  3. Porozumienie z dnia 6 czerwca 2017 roku z Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku
  4. Porozumienie z dnia 14 czerwca 2017 roku z Sądem Apelacyjnym w Gdańsku
  5. Porozumienie o współpracy trójstronnej z dnia 16 października 2017 roku (UG, GUMed, KIDL)
  6. Umowa ramowa z dnia 6 listopada 2017 roku z Olivia Buisness Centre z siedzibą w Gdańsku
  7. Umowa ramowa z dnia 16 listopada 2017 roku z firmą Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Mioduszewksa
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Mioduszewksa
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 22 stycznia 2018 roku, 10:23