edukacja | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Edukacja

Przedszkolaki

Rekrutacja dla dzieci rodziców spoza Uniwersytetu Gdańskiego

Uniwersytet Dzieci

Dnia 17 czerwca 2019 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Fundacją Uniwersytet Dzieci. Uniwersytet Gdański reprezentował JM Rektor prof. Jerzy Piotr Gwizdała, natomiast z ramienia Fundacji porozumienie podpisały Prezes Zarządu Anna Grąbczewska oraz Dyrektor Programowa Monika Zwierko-Odachowska.

GMO

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na debatę dotyczącej Roślin Modyfikowanych Genetycznie, organizowaną w ramach Warsztatów dla Szkół.

 

Czas29 maja (środa) 2019, godz. 10.30

 

Nowe kierunki studiów

Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2019/2020  to ponad 80 kierunków studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia proponuje także kształcenie w szkole doktorskiej oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych. Na nowy rok akademicki zaplanowano osiem nowych kierunkówRekrutacja na Uniwersytet Gdański rusza 17 czerwca 2019 roku.

1

Celem projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest rozwijanie tutoringu akademickiego i innych innowacyjnych metod dydaktycznych w Uniwersytecie Gdańskim.

Antwerp Management School

W dniach 11.-15.03 na Uniwersytecie Gdańskim gości grupa studentów z Antwerp Management School z Belgii. Studenci zainteresowani są historią transformacji ekonomicznej w Polsce: w jaki sposób społeczeństwo polskie przyzwyczajało się do nowej ekonomicznej rzeczywistości, czy wpływy komunistycznej gospodarki są jeszcze odczuwalne po blisko 30 latach funkcjonowania w innym świecie? Studenci zostali zaproszeni przez Prorektora do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr. hab.

Nauka

Rekrutacja na semestr letni 2018/2019

Zapraszamy na studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim. Nowa oferta to Menedżer w instytucjach kultury. Trwa rekrutacja na semestr letni, w ofercie m.in. Psychologia przywództwa w organizacjach czy Zarządzanie Projektami IT.

Logo WPiA

„Gdańskie piątki z prawem karnym”

Otwarte spotkania naukowe
Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Centrum Herdera

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego

ośrodek upowszechniania kultury i języka niemieckiego

zaprasza na warsztaty doskonalące umiejętności językowe na poziomie od B2/C1:

Strony

Subskrybuj RSS - edukacja