edukacja | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Edukacja

1

W czasie tegorocznej rekrutacji na Uniwersytecie Gdańskim najpopularniejsze wśród kandydatów kierunki studiów to Kryminologia, Produkcja form audiowizualnych, Filologia angielska, Zarządzanie instytucjami artystycznymi spec. menedżerska, Skandynawistyka, Psychologia. Dużą popularnością cieszyły się także Informatyka (profil praktyczny), Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, Sinologia, Bezpieczeństwo narodowe, Amerykanistyka.

Przedszkolaki

Rekrutacja dla dzieci rodziców spoza Uniwersytetu Gdańskiego

Uniwersytet Dzieci

Dnia 17 czerwca 2019 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Fundacją Uniwersytet Dzieci. Uniwersytet Gdański reprezentował JM Rektor prof. Jerzy Piotr Gwizdała, natomiast z ramienia Fundacji porozumienie podpisały Prezes Zarządu Anna Grąbczewska oraz Dyrektor Programowa Monika Zwierko-Odachowska.

GMO

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na debatę dotyczącej Roślin Modyfikowanych Genetycznie, organizowaną w ramach Warsztatów dla Szkół.

 

Czas29 maja (środa) 2019, godz. 10.30

 

Nowe kierunki studiów

Oferta Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2019/2020  to ponad 80 kierunków studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia proponuje także kształcenie w szkole doktorskiej oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych. Na nowy rok akademicki zaplanowano osiem nowych kierunkówRekrutacja na Uniwersytet Gdański rusza 17 czerwca 2019 roku.

1

Celem projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest rozwijanie tutoringu akademickiego i innych innowacyjnych metod dydaktycznych w Uniwersytecie Gdańskim.

Antwerp Management School

W dniach 11.-15.03 na Uniwersytecie Gdańskim gości grupa studentów z Antwerp Management School z Belgii. Studenci zainteresowani są historią transformacji ekonomicznej w Polsce: w jaki sposób społeczeństwo polskie przyzwyczajało się do nowej ekonomicznej rzeczywistości, czy wpływy komunistycznej gospodarki są jeszcze odczuwalne po blisko 30 latach funkcjonowania w innym świecie? Studenci zostali zaproszeni przez Prorektora do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr. hab.

Nauka

Rekrutacja na semestr letni 2018/2019

Zapraszamy na studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim. Nowa oferta to Menedżer w instytucjach kultury. Trwa rekrutacja na semestr letni, w ofercie m.in. Psychologia przywództwa w organizacjach czy Zarządzanie Projektami IT.

Logo WPiA

„Gdańskie piątki z prawem karnym”

Otwarte spotkania naukowe
Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Strony

Subskrybuj RSS - edukacja