BioBlitz na Wyspie Sobieszewskiej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

BioBlitz na Wyspie Sobieszewskiej

  • piątek, 7 października 2016 roku, 10:00 do roku, 15:00
  • sobota, 8 października 2016 roku, 10:00 do roku, 15:00
Miejsce: Górki Wschodnie, Sobieszewo

7 i 8 października 2016 roku Stacja Biologiczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych na akcję BioBlitz: Ekspres do (roz)poznania bioróżnorodności Wyspy Sobieszewskiej.

BioBlitz polega na naukowej rywalizacji wielu specjalistów, którzy na określonym terenie i w określonym czasie dokonują spisu wszystkich gatunków organizmów z określonej grupy. Impreza ma charakter „zawodów sportowych” między przedstawicielami różnych dziedzin biologii – czy znajdziemy więcej roślin kwiatowych, czy zarodnikowych? Więcej mikroorganizmów w toni wodnej czy muchówek na lądzie? A może najbardziej liczną grupą będą grzyby?

Celem przedsięwzięcia jest poznanie walorów przyrodniczych badanego terenu, popularyzacja nauki i kształtowanie postaw proprzyrodniczych.

Miejsce akcji będzie otwarte dla wszystkich chętnych, którzy chcą przyjrzeć się pracy taksonomów - metodom zbioru materiału i jego identyfikacji oraz pomóc w poszukiwaniach gatunków. Dla zwiedzających dostępne będą stanowiska edukacyjne. Wstęp wolny!

Szczegółowy plan działań na stronie WWW Stacji Biologicznej UG oraz na www.facebook.com/stacjaug/

bioblitz na wyspie sobieszewskiej

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 września 2016 roku, 11:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski