nauka | Serwis główny UG

Nauka

FNP pełne logo

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkursy w programach TEAM. Do czwartego konkursu w programie TEAM złożono 47 wniosków. Finansowanie, w łącznej wysokości prawie 37 mln zł otrzyma 11 projektów w tym projekt „Cykl wiązania substratu przez białka opiekuńcze Hsp70/J: molekularne mechanizmy i funkcjonalne konsekwencje” pod kierownictwem prof. dr. hab. Jarosława Marszałka, o dofinasowaniu w wysokości 3 456 130 zł. 

fnp logo

To już drugi MAB przyznany Uniwersytetowi Gdańskiemu.

Światowej klasy naukowcy, prof. Marek Żukowski oraz prof. Paweł Horodecki, otrzymali 35 milionów złotych na utworzenie w Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies, ICTQT). Strategicznym partnerem jest Austriacka Akademia Nauk (Instytut Optyki Kwantowej i Informacji Kwantowej), jeden z najlepszych ośrodków naukowych w tej dziedzinie na świecie. Projekt jest finansowany w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze ...

Erasmus+

W realizację projektu zaangażowane będą trzy uczelnie wyższe: Marino Institute of Education (Irlandia), Uniwersytet Gdański, Universidade do Porto (Portugalia) oraz sześć placówek edukacyjnych dla dzieci do ósmego roku życia (przedszkolnych i wczesnoszkolnych).

Logo MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów konkursu Uniwersalia 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, wśród których jest dwoje pracowników Uniwersytetu Gdańskiego:

Interreg Baltic Sea Region Alliance

Od 8 do 10 listopada 2017 r. w Berlinie odbyło się kolejne spotkanie partnerskie w ramach Projektu ALLIANCE (INTERREG BSR). Projekt gromadzi partnerów z regionu Morza Bałtyckiego zainteresowanych tzw. błękitną biotechnologią (blue biotechnology). Gospodarzem spotkania był SUBMARINER Network.

Zgromadzeni partnerzy mieli okazję omówić dotychczasowe działania projektowe i przedyskutować dalsze plany konsorcjum w formie warsztatów i prezentacji.

NCBB

30 listopada 2017 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy przystąpienia do Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich nowych Partnerów: Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Morskiej w Gdyni, Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB i Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku. Lidera konsorcjum – Uniwersytet Gdański reprezentował Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. Krzysztof Bielawski.

Akcja COST

4 października br. dr hab. Iwona Sagan, prof. UG została mianowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Jarosława Gowina na jednego z dwóch krajowych reprezentantów Komitetu Zarządzającego Akcji COST CA16232 „European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation”.

NCN logo

Zgodnie z ogłoszoną 15 listopada 2017 r. listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki 15 marca 2017 roku: OPUS 13 i PRELUDIUM 13, 18 projektów na łączną sumę 11 961 747 zł będzie realizowanych w Uniwersytecie Gdańskim:

Lp.

Konkurs

Kierownik Projektu

https://static.pexels.com/photos/60022/microscope-slide-research-close-up-60022.jpeg

Prof. dr hab. Adam Lesner oraz dr Natalia Gruba z Uniwersytetu Gdańskiego pracują nad szybkim i bezinwazyjnym testem diagnostycznym do wykrywania choroby nowotworowej nabłonka układu moczowego, nazywanej potocznie rakiem układu moczowego. Proponowana metoda jest alternatywą dla obecnie stosowanych – jest innowacyjna, szybka i bezinwazyjna, zakłada jedynie pobranie próbki moczu, a dotychczasowe badania na grupie 85 osób przyniosły 100 proc. skuteczności.

bioonnovation 2017

W ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności+ Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego nawiązało współpracę z organizatorami konferencji Bioinnovation 2017 (www.bioinnovation.pl) w zakresie uczestnictwa i możliwości prezentacji oferty technologicznej UG w trakcie wydarzenia 19 i 20 października 2017 r.

Strony

Subskrybuj RSS - nauka