fbpx nauka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

nauka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Nauka

logo inkubator innowacyjności

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (POIR 2014-2020) z inicjatywy Konsorcjum w składzie:

Logo rankingu

 

W opublikowanym 6 listopada 2019 r. rankingu Times Higher Education World University Rankings by subject  for Social Sciences 2020 Uniwersytet Gdański uplasował się na pozycji 601+  wśród wszystkich uczelni wyższych na świecie.

1

Projekt finansowany w ramach Inkubatora Innowacyjności 2.0 na Uniwersytecie Gdańskim zatytułowany jest Analiza metaboliczna mikro-konsorcjum pięciu szczepów bakteryjnych o zweryfikowanym eksperymentalnie potencjale biologicznej ochrony roślin z wykorzystaniem innowacyjnej techniki BIOLOG EcoPlates i GEN III i będzie realizowany w składzie: dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG (kierownik), zespółdr Dorota Krzyżanowska, mgr Tomasz Maciąg, dr hab.

1

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 28 ust. 4) Statut Uniwersytetu Gdańskiego deleguje zadania związane z nadawaniem stopni i tytułów oraz ewaluacją na Rady Dyscyplin Naukowych.

§ 29 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego:

"1. W Uniwersytecie stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki nadają, z zastrzeżeniem § 28 ust. 1 pkt 8, rady dyscyplin naukowych.

2. W skład rady dyscypliny naukowej wchodzi od 6 do 30 członków.

1

Rozstrzygnięty został I program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB), jeden z najważniejszych aspektów reformy szkolnictwa wyższego, wprowadzonej nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywaną Konstytucją dla Nauki. Celem programu było wyłonienie i wsparcie uczelni dążących do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będących w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

1

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG). W trzeciej edycji uczeni złożyli 130 wniosków o finansowanie projektów badawczych. Z tej puli wniosków eksperci wybrali 34 najlepsze projekty. Nagrodzone projekty będą realizowane wspólnie przez polskie i niemieckie zespoły naukowe. Badania mogły być zaplanowane na 2 lub 3 lata, a wnioskowana kwota na realizację polskiej części projektu nie mogła być niższa niż 150 tys. zł.

1

Projekt „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” (IMBIO) jest jednym z dwóch projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu POPC 2.3.1.

1

Decyzją Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z dnia 7 października 2019 r. na listę egzaminatorów uprawnionych do pełnienia funkcji przewodniczących komisji egzaminacyjnych zostali wpisani: dr hab. Beata Milewska, prof. UG z Instytutu Filologii Polskiej i dr. hab. Zenon Lica, prof.

1

W opublikowanym 2 października 2019 r. rankingu Times Higher Education World University Rankings by subject  for Arts and Humanities 2020 Uniwersytet Gdański uplasował się na pozycji 401+  wśród wszystkich uniwersytetów na świecie.

W rankingu wyróżniono uniwersytety wiodące w dziedzinie sztuki, sztuk scenicznych, projektowania, języków, językoznawstwa, literatury, historii, filozofii, teologii, architektury i archeologii.

Strony

Subskrybuj RSS - nauka