fbpx nauka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

nauka

Nauka

zdjęcie symbolizujące prawo

26 października 2019 r. w College of Europe w Brugi odbyło się pierwsze spotkanie Editorial Board of the Oxford Encyclopaedia of EU Law, którego jednym z członków jest prof. UG dr hab.

Wybory w Polskiej Akademii Nauk

5 grudnia 2019 roku Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, podczas 140. sesji w Warszawie, wyłoniło nowych członków krajowych Polskiej Akademii Nauk.

Na grudniowej sesji Zgromadzenie Ogólne PAN wybrało 38 członków rzeczywistych oraz 51 członków korespondentów. Wybrani badacze reprezentują 9 ośrodków naukowych w Polsce. Są wśród nich badacze z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy otrzymali te prestiżowe naukowe nominacje.


Członkiem rzeczywistym PAN z Uniwersytetu Gdańskiego został

Logo Narodowego Centrum Nauki

Głównym celem projektu jest zaprojektowanie, budowa oraz przetestowanie nowatorskiego fotoreaktora cienkowarstwowego wyposażonego w warstwę fotokatalityczną w postaci nanorurek zbudowanych z mieszaniny TiO2 z Ag2O i/lub Cu2O.

Ponadto celem projektu jest:

logo inkubator innowacyjności

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (POIR 2014-2020) z inicjatywy Konsorcjum w składzie:

Logo rankingu

 

W opublikowanym 6 listopada 2019 r. rankingu Times Higher Education World University Rankings by subject  for Social Sciences 2020 Uniwersytet Gdański uplasował się na pozycji 601+  wśród wszystkich uczelni wyższych na świecie.

1

Projekt finansowany w ramach Inkubatora Innowacyjności 2.0 na Uniwersytecie Gdańskim zatytułowany jest Analiza metaboliczna mikro-konsorcjum pięciu szczepów bakteryjnych o zweryfikowanym eksperymentalnie potencjale biologicznej ochrony roślin z wykorzystaniem innowacyjnej techniki BIOLOG EcoPlates i GEN III i będzie realizowany w składzie: dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG (kierownik), zespółdr Dorota Krzyżanowska, mgr Tomasz Maciąg, dr hab.

1

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 28 ust. 4) Statut Uniwersytetu Gdańskiego deleguje zadania związane z nadawaniem stopni i tytułów oraz ewaluacją na Rady Dyscyplin Naukowych.

§ 29 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego:

"1. W Uniwersytecie stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki nadają, z zastrzeżeniem § 28 ust. 1 pkt 8, rady dyscyplin naukowych.

2. W skład rady dyscypliny naukowej wchodzi od 6 do 30 członków.

1

Rozstrzygnięty został I program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB), jeden z najważniejszych aspektów reformy szkolnictwa wyższego, wprowadzonej nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywaną Konstytucją dla Nauki. Celem programu było wyłonienie i wsparcie uczelni dążących do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będących w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.