Komunikat Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2021/2022

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Komunikat Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2021/2022

 

Szanowni Państwo, Droga Społeczności Uniwersytetu Gdańskiego!

 

Wobec nadal istniejącego zagrożenia epidemicznego ważne jest, aby w przestrzeni naszej Uczelni wszyscy czuli się bezpiecznie, tym bardziej, że naszą społeczność tworzy 21 tysięcy studentów i doktorantów oraz ponad trzy tysiące pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych.  

 

W związku z tym Uczelnia tak przygotowała zajęcia w nowym roku akademickim, aby troszcząc się o zdrowie członków naszej społeczności jednocześnie bez przeszkód realizować programy studiów i utrzymać wysoką jakość kształcenia. Podstawowe zasady zostały określone w Zarządzeniu nr 116/R/21 z dnia 4 sierpnia 2021 roku, natomiast w poniższym zestawieniu podane zostały podsumowane zasady organizacji zajęć na poszczególnych wydziałach.  

 

W przypadku wykładów dla licznych grup studenckich wydziały zdecydowały się utrzymać tryb zdalny. Natomiast zajęcia dla grup mniej licznych (ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria, lektoraty i in.) będą realizowane w większości przypadków w trybie stacjonarnym lub mieszanym. Szczegółowe plany zostaną umieszczone na stronach wydziałowych i mogą ulegać zmianom w trakcie semestru wraz ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną. 

 

Decyzje dotyczące realizacji zajęć w formie zdalnej lub stacjonarnej wynikają z efektów uczenia się określonych w programie studiów, liczebności grup, wielkości sal, którymi dysponuje wydział oraz z konieczności zachowania odpowiednich przepisów regulujących zasady bezpieczeństwa sanitarnego. 

 

Nowy rok akademicki rozpoczynamy z nadzieją, że przyjęte rozwiązania okażą się tymczasowe, a rosnąca liczba osób zaszczepionych umożliwi szybki powrót do zajęć stacjonarnych. 

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

 

Zasady realizacji zajęć na poszczególnych wydziałach w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

 

Wydział

Zasady realizacji zajęć

Wydział Biologii

 • Wykłady w trybie zdalnym.
 • Zajęcia laboratoryjne i terenowe w trybie mieszanym.

Wydział Chemii

 • Wykłady w trybie zdalnym.
 • Ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne, seminaria, konwersatoria w trybie stacjonarnym.

Wydział Ekonomiczny

 • Wykłady dla całych kierunków w trybie zdalnym.
 • Pozostałe zajęcia w trybie stacjonarnym.

Wydział Filologiczny

 • Wykłady powyżej 50 osób w trybie zdalnym.
 • Wykłady do 50 osób, ćwiczenia, seminaria w trybie stacjonarnym.

Wydział Historyczny

 • Ćwiczenia, seminaria, lektoraty, wykłady do 25 osób w trybie stacjonarnym.
 • Wykłady powyżej 25 osób w trybie zdalnym.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 • Wykłady w trybie zdalnym.
 • Pozostałe zajęcia w sposób mieszany.

[plany zajęć mogą ulegać zmianie ze względu na trwający remont budynku]

Wydział Nauk Społecznych

 • Wykłady w większości w trybie zdalnym.
 • Pozostałe zajęcia w sposób mieszany w zależności od kierunku studiów.

Wydział Oceanografii i Geografii

 • Wykłady dla całych kierunków w trybie zdalnym.
 • Pozostałe zajęcia w trybie stacjonarnym.

Wydział Prawa i Administracji

 • Wykłady, ćwiczenia audytoryjne w trybie zdalnym.
 • Ćwiczenia laboratoryjne w trybie stacjonarnym.

 [Przejście na wykłady i ćwiczenia audytoryjne w trybie stacjonarnym nastąpi sukcesywnie kierunkami, stopniami i trybami studiów]

Wydział Zarządzania

 • Wykłady do 35 osób, ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria w trybie stacjonarnym.
 • Wykłady powyżej 35 osób w trybie zdalnie.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

UG i GUMed

 • Ćwiczenia laboratoryjne w trybie stacjonarnym.
 • Wykłady w trybie zdalnym.
 • Pozostałe zajęcia w trybie mieszanym.

Szkoły doktorskie

 • Zajęcia w trybie mieszanym.

 

Data publikacji
2021-09-03
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, Wrzesień 3, 2021 - 09:06; osoba wprowadzająca: Weronika Wolska Ostatnia zmiana: środa, Wrzesień 8, 2021 - 13:35; osoba wprowadzająca: Weronika Wolska