Letnie Międzynarodowe Spotkanie Naukowe 2022

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż MEiN otrzymało za pośrednictwem MSZ informację z Ambasady Republiki Peru w Warszawie o możliwości zgłaszania udziału w „Letnim Międzynarodowym Spotkaniu Naukowym 2022”, które odbędzie się w dniach 2 - 4 stycznia 2022 r.  Organizatorami wydarzenia, stanowiącego platformę zrzeszającą peruwiańskich i zagranicznych naukowców, są: Międzynarodowa Rada Naukowo-Technologiczna,  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Peru, CONCYTEC, Uniwersytet Ricardo Palma oraz Krajowy Uniwersytet Inżynierii (UNI). Szczegółowe informacje dot. tego cyklicznego wydarzenia znajdują się na stornie https://eciperu.net/.

Organizatorzy zapraszają zagranicznych naukowców do przesyłania prac badawczych, które zostaną przedstawione podczas wydarzenia, w celu wymiany doświadczeń i wiedzy oraz nawiązania współpracy między instytucjami badawczymi w Peru i zagranicą. Nabór trwa do 30 listopada br.

 

Z poważaniem,

Anna Awdiejewa

Wydział Pozaeuropejski Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Departament Współpracy Międzynarodowej

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

To Whom It May Concern,

 

I would like to kindly inform you that the Ministry of Science and Higher Education has received, through the Ministry of Foreign Affairs, information from the Embassy of the Republic of Peru in Warsaw about the possibility to apply for participation in the "Summer International Scientific Meeting 2022", which will be held from January 2 - 4, 2022.  The organisers of the event, providing a platform to bring together Peruvian and foreign scientists, are the International Science and Technology Council, Ministry of Foreign Affairs of Peru, CONCYTEC, Ricardo Palma University and National University of Engineering (UNI). Detailed information on this regular event can be found at https://eciperu.net/.

The organisers invite foreign researchers to submit research papers to be presented at the event, with the aim of exchanging experience and knowledge and establishing collaboration between research institutions in Peru and abroad. The call is open until November 30, this year.

Yours sincerely,

Anna Avdeeva

Senior Specialist

Non-European Higher Education and Science Department

Department of International Cooperation

Data publikacji
2021-11-24
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 24 Listopad 2021, 13:10 Ostatnia modyfikacja: środa, 24 Listopad 2021, 13:10