SEKCJA KARATE TRADYCYJNEGO AZS UGSEKCJA KARATE TRADYCYJNEGO AZS UG

Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza naszych studentów, doktorantów i pracowników do reaktywowanej sekcji KARATE TRADYCYJNEGO – zarówno tych już wcześniej ćwiczących, jak i chcących dopiero rozpocząć treningi.

 

Treningi będzie prowadził mgr Mirosław Elwart (6 dan) oraz prof. dr hab. Kamil Zeidler (1 dan) z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Wszyscy zainteresowani treningami w sekcji proszeni są o kontakt bezpośrednio z trenerem sekcji – tel. 691181888, e-mail: ug@karate.pl

 

Treningi będą się odbywały w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (sala nr 7 szermiercza):

grupa początkująca – poniedziałek i środa (17:30-18:30 lub 18:30-19:30)

grupa średniozaawansowana – wtorek i czwartek (18:30-19:30)

grupa zaawansowana – wtorek i czwartek (19:30-21:00)

Więcej informacji na temat karate tradycyjnego: https://karate.pl

 

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą sekcji AZS UG: https://azs.ug.edu.pl/sekcje

 

Ze sportowym pozdrowieniem

AZS UG

 

-------------------------------------------

 

TRADITIONAL KARATE SECTION at the University of Gdansk Sports Association

 

The University of Gdansk Sports Association would like to invite our students,

PhD students, and employees to join the reactivated TRADITIONAL KARATE section – both those who already practiced, and those who would like to try it.

 

The trainings will be conducted by Mirosław Elwart (6th dan) and prof. dr hab. Kamil Zeidler (1st dan) from the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk.

All interested in training in the section, please contact the section’s coach directly – tel. 691181888, e-mail: ug@karate.pl

 

Training sessions will take place at the Gdansk University of Physical Education and Sports (fencing room No. 7):

beginner group – Monday and Wednesday (17:30-18:30 or 18:30-19:30)

intermediate group – Tuesday and Thursday (18:30-19:30)

advanced group – Tuesday and Thursday (19:30-21:00)

More information about traditional karate you can find here: https://karate.pl

 

At the same time, we invite you to familiarise yourself with the full offer of the AZS UG section (https://azs.ug.edu.pl/sekcja)

 

With a sporty greetings,

AZS UG

Data publikacji
2022-03-14
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, Marzec 14, 2022 - 09:29; osoba wprowadzająca: Weronika Wolska Ostatnia zmiana: wtorek, Marzec 15, 2022 - 09:21; osoba wprowadzająca: Weronika Wolska