ZMIANY DOTYCZĄCE EPIDEMII KORONAWIRUSA – AKTUALNE ZASADY

Szanowni Państwo

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii znosi się w Uniwersytecie Gdańskim obowiązek noszenia maseczek oraz regulacje dotyczące postępowania w razie decyzji o skierowaniu na izolację lub na kwarantannę. W takich przypadkach należy postępować zgodnie z decyzją lekarza lub ze wskazówkami Sanepidu.

 

Jednak mając na względzie bezpieczeństwo członków naszej wspólnoty akademickiej rekomendujemy utrzymanie zwyczaju dezynfekcji rąk przy wejściu do budynków UG oraz noszenia maseczek w miejscach, w których jednorazowo przebywa duża grupa osób, aby w okresie wiosennym ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa i innych infekcji.  Organizacja zajęć w semestrze letnim pozostaje na dotychczasowych zasadach, podobnie jak zaplanowany sposób przeprowadzenia egzaminów, zaliczeń i obron prac dyplomowych.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Dear Academia,

In accordance with the Decree of the Council of Ministers of March 25, 2022, on the establishment of certain restrictions, orders and prohibitions in connection with the outbreak of an epidemic, the obligation to wear masks at the University of Gdańsk and the regulations concerning proceedings in the event of a decision to send you to isolation or quarantine are abolished. In such cases, you should follow the doctor's decision or the instructions of the Sanitary Inspectorate.

 

However, with the safety of the members of our academic community in mind, we recommend that you maintain the habit of disinfecting your hands at the entrance to UG buildings and wearing masks in places where there is a large group of people at one time, to limit the spread of coronavirus and other infections during the spring semester. The organisation of classes in the summer semester remains the same as before, as does the way exams, finals and thesis defences are scheduled.

Data publikacji
2022-03-28
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, Marzec 28, 2022 - 07:27; osoba wprowadzająca: Weronika Wolska Ostatnia zmiana: poniedziałek, Marzec 28, 2022 - 08:33; osoba wprowadzająca: Weronika Wolska