RUSZA PIERWSZA EDYCJA AKADEMICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO – ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ!

Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego (”ABO UG”) to projekt w ramach którego studenci, doktoranci i pracownicy UG mogą zgłaszać swoje pomysły projektów inwestycyjnych lub remontowych, które możliwe będą do zrealizowania w obiektach UG i na terenach zewnętrznych należących do uczelni.

Celem projektu jest zachęcenie społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego do udziału we wspólnym projektowaniu przestrzeni uczelni.

Pierwsza edycja ABO UG rusza już 1 czerwca. Na jej realizację przeznaczono pulę środków w kwocie 200 tys. zł, przypadającą w równej wysokości po 100 tys. zł na projekty zgłaszane przez studentów i doktorantów, oraz 100 tys. zł na te złożone przez pracowników.

Zgłaszanie projektów odbywa się w formie elektronicznej w portalu pracownika lub studenta w zależności od kategorii, a także na stronie internetowej abo.ug.edu.pl.

Na zgłaszanie swoich pomysłów autorzy mają czas do 30 czerwca brKoszt jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 50 tys. zł. Wnioskodawca ma możliwość zgłoszenia dowolnej liczby projektów.

Osoby, które w momencie naboru wniosków projektowych są jednocześnie pracownikami i studentami lub doktorantami UG, mogą zgłaszać projekty w obu kategoriach, z zastrzeżeniem, że nie może to być ten sam projekt, złożony w obu kategoriach.

Po zakończeniu etapu składania projektów powołany przez Rektora zespół zajmie się ich weryfikacją pod kątem formalnym. Oceniona zostanie zgodność z wymogami regulaminowymi, a także wycena projektu.

Ostateczną listę projektów zatwierdzoną przez komisję konkursową do etapu głosowania, poznamy na początku października. Głosowanie w formie elektronicznej odbędzie się w portalu pracownika i studenta w terminie od 17 do 24 października br.

W trakcie głosowania możliwy będzie wybór maksymalnie 3 projektów z listy. Wyniki głosowania, w tym wybrane do realizacji projekty z największym poparciem w obu kategoriach, poznamy do 4 listopada br.  Zostaną one następnie ujęte w planie rzeczowo-finansowym  UG 2023 i zrealizowane w kolejnym roku.

Regulamin „ABO UG” i najważniejsze informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej abo.ug.edu.pl.

 

Data publikacji
2022-05-30
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, Maj 30, 2022 - 08:35; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska Ostatnia zmiana: poniedziałek, Maj 30, 2022 - 08:35; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska