Konkurs na najlepszą pracę magisterską pn. „Korzenie i skrzydła”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską na temat kultury i dziedzictwa wsi pn. „Korzenie i skrzydła”.

Celem Konkursu, podobnie jak w ubiegłym roku, jest wspieranie młodych naukowców i ich promotorów – badaczy kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich oraz stymulowanie środowiska akademickiego do kontynuacji i zintensyfikowania badań w tym zakresie. Poprzez naszą inicjatywę chcemy także popularyzować wyniki oryginalnych badań naukowych poświęconych tej tematyce.

Konkurs realizuje główne zadania Instytutu, którymi są m.in. dokumentowanie, analiza i wieloaspektowa interpretacja oraz popularyzacja dziedzictwa wsi w pełnym spektrum. Pragniemy wzmocnić nurt badań nad dziedzictwem niematerialnym, materialnym, historycznym i przyrodniczym polskiej wsi, by nie tylko chronić wartości duchowe, tradycyjne umiejętności, zjawiska historyczne i obyczajowe. Przede wszystkim jednak chcemy stwarzać naukowo podbudowane systemowe narzędzia, które będą służyły tożsamości lokalnej jako znaczący czynnik rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Nasz Konkurs jest skierowany do studentów i absolwentów wielu różnych kierunków z obszaru nauk humanistycznych, społecznych czy nauk o sztuce, w tym – stosujących w pracach dyplomowych metodologię folklorystyczną, etnologiczną i antropologiczno-kulturową.

Mogą oni zgłaszać prace, niepublikowane, napisane w języku polskim, obronione w latach 2018–2022, jak również te, które nie uzyskały nagród w pierwszej edycji Konkursu za 2021 rok.

Zgłoszenia należy przesłać do 31 grudnia 2022 r. na adres: konkurs.mgr-dr@nikidw.edu.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Szczegółowe informacje o Konkursie znajdują się na stronie: www.nikidw.edu.pl

Załącznik Rozmiar
Komunikat 259.93 KB
Data publikacji
2022-10-10
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10 Październik, 2022 - 14:38; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 10 Październik, 2022 - 14:41; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska