Ekonomia: Informacja o XXVI Konkursie Prac Magisterskich i XIX Konkursie Prac Licencjackich

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Rozpoczęła się XXVI edycja Konkursu Prac Magisterskich im. prof. Lucjana Hofmana oraz XIX edycja Konkursu Prac Licencjackich im. prof. Witolda Andruszkiewicza. Konkursy odbywają się corocznie, każda edycja trwa od października do marca kolejnego roku. Celem Konkursów jest popieranie badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych i innowacyjności w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionu gdańskiego. Promuje on szczególnie uzdolnionych młodych dyplomantów w dziedzinie ekonomii oraz propaguje wiedzę ekonomiczną i działalność Towarzystwa wśród młodzieży akademickiej.

Do Konkursów mogą być zgłaszane prace magisterskie i licencjackie – oraz inżynierskie - napisane w języku polskim i angielskim, poświęcone problematyce ekonomicznej i innowacyjności w gospodarce, które stanowiły przedmiot egzaminu dyplomowego w uczelniach publicznych i niepublicznych z terenu województwa pomorskiego wypromowane w roku kalendarzowym, w którym została ogłoszona edycja Konkursów. Składanie prac konkursowych wraz z rekomendacją recenzenta możliwe jest od października do końca grudnia 2022 r.

Prace ocenia oraz kwalifikuje do nagrody i wyróżnienia Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą profesorowie trójmiejskich uczelni oraz przedstawiciele organizacji sponsorujących nagrody dla zwycięzców Konkursu. Konkursy odbywają się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydentów Miasta Gdańska i Sopotu. Medialnym patronem jest portal www.gdansk.pl. Od kilku lat partnerem i sponsorem nagród dla laureatów Konkursów jest PKS Gdańsk – Oliwa S.A.

 

Organizatorem konkursów jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 116/11, 81-824 Sopot. Dane kontaktowe: e-mail: biuro@gdansk.pte.pl, tel. 58/301-52-46, 501-204-424

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie https://www.gdansk.pte.pl/konkursy-olimpiada/konkursy-prac-magisterskich-i-licencjackich

 

Data publikacji
2022-10-12
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 12 Październik, 2022 - 15:16; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska Ostatnia zmiana: środa, 12 Październik, 2022 - 15:18; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska