Konkursy prac magisterskich i licencjackich PTE

Przed nami XXVII edycja Konkursu Prac Magisterskich oraz XX edycja Konkursu Prac Licencjackich Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Celem konkursów jest wspieranie badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych i innowacyjności w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionu gdańskiego. Promuje on wybitnie uzdolnionych młodych dyplomantów w dziedzinie ekonomii oraz propaguje wiedzę ekonomiczną i działalność Towarzystwa wśród młodzieży akademickiej.

W roku 2023/2024 rozpoczyna się XXVII edycja Konkursu Prac Magisterskich im. prof. Lucjana Hofmana oraz jubileuszowa, XX edycja Konkursu Prac Licencjackich im. prof. Witolda Andruszkiewicza. Konkursy odbywają się corocznie, każda edycja trwa od października do marca kolejnego roku.

Do Konkursów mogą być zgłaszane prace magisterskie i licencjackie oraz inżynierskie z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinach ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Przyjmowane będą prace w języku polskim lub angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej i innowacyjności w gospodarce, które stanowiły przedmiot egzaminu dyplomowego w uczelniach publicznych i niepublicznych z terenu województwa pomorskiego, wypromowane w roku kalendarzowym, w którym została ogłoszona edycja Konkursów. Składanie prac konkursowych wraz z rekomendacją recenzenta możliwe jest od października do 31 grudnia 2023 r.

Prace ocenia oraz kwalifikuje do nagrody i wyróżnienia Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą profesorowie trójmiejskich uczelni oraz przedstawiciele organizacji sponsorujących nagrody dla zwycięzców.

Organizatorem konkursów jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku.

Więcej informacji o konkursach:

https://www.gdansk.pte.pl/konkursy-olimpiada/konkursy-prac-magisterskich-i-licencjackich

https://www.facebook.com/ptegdansk/

Data publikacji
2023-10-12
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12 Październik, 2023 - 10:49; osoba wprowadzająca: Elżbieta Michalak-Witkowska Ostatnia zmiana: czwartek, 12 Październik, 2023 - 10:49; osoba wprowadzająca: Elżbieta Michalak-Witkowska