oferta pracy: lektor języka angielskiego

JEDNOSTKA ZATRUDNIAJĄCA: Centrum Języków Obcych UG

STANOWISKO: Lektor języka angielskiego (pracownik dydaktyczny)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.12.2023 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

  • 100% etatu
  • umowa o pracę (na czas określony z możliwością przedłużenia)
  • zatrudnienie od 01.02.2024 r.

 

WYMAGANIA:

  1. Ukończone studia magisterskie (Filologia angielska)
  2. Uprawnienia nauczycielskie
  3. Mile widziane kompetencje do nauczania innego nowożytnego języka obcego (lub polskiego dla obcokrajowców)
  4. Przygotowanie i prowadzenie w ramach pensum dydaktycznego zajęć w języku obcym
  5. W przypadku kandydatów obcokrajowców znajomość języka polskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Biurze Centrum Języków Obcych UG następujących dokumentów:

 

Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
Potwierdzoną kopię dyplomu stwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra filologii angielskiej
CV
Informację o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych Kandydata (opcjonalnie)
Oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla Kandydata podstawowym miejscem pracy.
Mile widziane referencje od poprzednich pracodawców.
Dokumenty na konkurs należy dostarczyć do 08.12.2023 r. osobiście bądź pocztą tradycyjną na poniższy adres: Uniwersytet Gdański – Centrum Języków Obcych, 81-824 Sopot ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 602/603

 

Szczegółowe informacje dot. konkursu w załączniku.

Data publikacji
2023-11-13
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13 Listopad, 2023 - 07:35; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor Ostatnia zmiana: poniedziałek, 13 Listopad, 2023 - 07:37; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor