Informacja Działu Zamówień Publicznych UG w sprawie podpisania umowy na sukcesywną dostawę książek krajowych w wersji drukowanej, elektronicznej lub w formie audiobooka. | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informacja Działu Zamówień Publicznych UG w sprawie podpisania umowy na sukcesywną dostawę książek krajowych w wersji drukowanej, elektronicznej lub w formie audiobooka.

Informacja DZP UG w sprawie podpisania umowy na sukcesywną dostawę książek krajowych w wersji drukowanej, elektronicznej lub w formie audiobooka.

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że przeprowadził postępowanie przetargowe na sukcesywną dostawę książek krajowych, który skierowany jest do wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr A120-211-23/18/SS, została zawarta umowa na:

sukcesywną dostawę książek krajowych dla Biblioteki i jednostek organizacyjnych UG z Wykonawcą:

Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT Sp. z o.o.,
02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2
 

Wysokość udzielonego rabatu od ceny detalicznej netto książki, sugerowanej przez Wydawcę wynosi 34%.

W sprawie bezpośredniej realizacji umowy przedstawicielami po stronie Wykonawcy są:


p. Joanna Kotowicz tel. +48 58 347 11 25

  e-mail: biblioteki.ug@azymut.pl

Upoważniony pracownik jednostki organizacyjnej, zainteresowany usługą w zakresie niniejszego postępowania, powinien mieć zapewnione źródło finansowania i jest zobowiązany do złożenia stosownego zapotrzebowania - do pobrania w wersji elektronicznej (w załącznikach).

Zapotrzebowanie należy odpowiednio wypełnić, podpisać i przesłać do:

p. Joanna Kotowicz tel. +48 58 347 11 25

  e-mail: biblioteki.ug@azymut.pl

Osobą do której należy przekazywać faktury wraz z  kopią zapotrzebowania jest Pani

Izabela Szatkowska - Dział Zamówień Publicznych Sekcja Realizacji Umów adres e-mail : izabela.szatkowska@ug.edu.pl ,  tel. (58) 523 23 59.

Faktury należy opracować w następujący sposób:

Zamówienie publiczne nr A120-211-23/18/SS
Przetarg nieograniczony
Dokumentacja znajduje się w Dziale Zamówień Publicznych
……………………………………………………
(data i podpis osoby dokonującej zamówienia)

Do faktury należy dołączyć kopię wysłanego zapotrzebowania.