Stypendia DAAD na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich | Serwis główny UG

Stypendia DAAD na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich

Do 1 maja 2017 r. trwa nabór wniosków na stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich z Polski. W ramach stypendium możliwe będzie pokrycie kosztów wyjazdu grupy studentów  - od 10 do 15 osób - wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów oraz jednego nauczyciela akademickiego. Wyjazdy będą mogły być realizowane od 1 września 2017 r. 

Wyjazd do Niemiec może trwać od 7 do 12 dni. Na czas wyjazdu przyznawane jest stypendium w wysokości 50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika.

Wnioski składają nauczyciele akademiccy polskich uczelni w DAAD w Warszawie. 

Strona internetowa konkursu na stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich z Polski