Materiał informacyjny o grantach dla naukowców od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej | Serwis główny UG

Materiał informacyjny o grantach dla naukowców od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Misją Fundacji jest wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych oraz wspomaganie innowacyjnych projektów, komercjalizacji odkryć i wynalazków naukowych. Najważniejszym kryterium decydującym o przyznaniu przez FNP wsparcia jest doskonałość naukowa.

Fundacja oferuje nagrody, stypendia i subsydia dla naukowców w każdym wieku, na każdym etapie kariery, niezależnie od uprawianej przez nich dziedziny nauki. 

Oferta programowa FNP (broszura) w załączniku. 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Oferta programowa FNP (broszura) pl en [PDF]2.45 MB