Srebrna gospodarka w Polsce. Nadzieje i zagrożenia | Serwis główny UG

Srebrna gospodarka w Polsce. Nadzieje i zagrożenia

Częstochowa, 5 kwietnia 2017 roku 

SENATOR 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
dr Ryszard Majer 

 

Uprzejmie informuję, że 10 marca 2017 roku z inicjatywy Senackiego Zespołu ds. Ochrony Konsumentów i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja "Ochrona konsumentów w dobie rozwoju srebrnej gospodarki".

Podczas spotkania dyskutowano w dwóch wzajemnie powiązanych obszarach tematycznych

  1. "Seniorzy jako konsumenci - wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze" - w ramach pierwszego panelu dyskusyjnego skoncentrowaliśmy się na uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych srebrnej gospodarki w Polsce oraz na seniorach jako specyficznej grupie konsumentów
  2. Ochrona seniorów na rynku - w ramach drugiego panelu dyskusyjnego poruszyliśmy kwestię nieuczciwych praktyk wobec konsumentów - seniorów, a także kwestii skutecznej ochrony seniorów na rynku, w tym regulacji prawnych.

Podczas podsumowania konferencji zwrócono uwagę na deficyt badań naukowych i publikacji w powyższym zakresie, mając to na uwadze pragnę zachęcić pracowników naukowych Państwa uczelni do składania artyku1ów naukowych poświęconych srebrnej gospodarce, które zamierzamy opublikować w monografii naukowej:

Srebrna gospodarka w Polsce. Nadzieje i zagrożenia.

Pragnę, by publikacja wieloaspektowo przybliżyła czytelnikowi aktualne trendy w rozwoju srebrnej gospodarki z pozycji ekonomicznych, społecznych, prawnych, socjologicznych wreszcie politologicznych. Byłoby niezwykle istotne, by także przedstawiciele Państwa środowiska naukowego podzielili się z nami swoim dorobkiem naukowym i wynikającym dla praktyki rekomendacjami.

Z poważaniem

Ryszard Majer

W załącznikach: 

  • faksymile pisma senatora Ryszarda Majera 
  • zaproszenie do udziału w monografii
  • wymogi edytorskie. 

Teksty należy nadsyłać do 30 września 2017 roku

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Pismo569.12 KB
PDF icon O monografii325.12 KB
PDF icon Wymogi edytorskie517.19 KB