Informacja Zakładu Poligrafii Wydawnictwa UG w sprawie uruchomienia usługi niskonakładowego druku wielkoformatowego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informacja Zakładu Poligrafii Wydawnictwa UG w sprawie uruchomienia usługi niskonakładowego druku wielkoformatowego

Informujemy Państwa, że Zakład Poligrafii Wydawnictwa UG uruchomił nową usługę: "niskonakładowy druk wielkoformatowy".

Zapraszamy do zlecania wydruku plakatów, posterów i afiszy w dużych formatach (maksymalnie do szerokości 106 cm) w nakładzie od 1 sztuki.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mail:

poligraf@gnu.univ.gda.pl     lub tel. 58 523 14 49.

 

Na życzenie wyślemy cennik druku plakatów w najbardziej popularnych formatach.

Informujemy ponadto, że nasze usługi (świadczone jednostkom organizacyjnym UG) nie są zamówieniem publicznym na mocy art. 2 pkt 13 ustawy Pzp i nie podlegają opiniowaniu przez DZP oraz nie podlegają obowiązkowi rejestracji w Rejestrze do 30 tyś euro.

Rozliczenie kosztów usługi następuje w drodze wystawienia noty wewnętrznej obciążającej wskazane źródło finansowania.